Nieuws

Start aanleg glasvezel (gedeeltelijk) in zicht.

Omdat op veel plekken het percentage aanmeldingen nog flink achter loopt en er te weinig beweging is heeft de Stichting Glasvezel Schoolkring Zeijen (GSZ) besloten een traject te starten waarin alleen de rendabele gebieden worden aangelegd. Hoewel dit niet aansluit bij de visie, waarin 100% realisatie van de schoolkring zou moeten plaats vinden, zien wij op dit moment geen andere mogelijkheid. Te weinig abonnementen betekent simpelweg “geen glasvezel”.

De gebieden waar het percentage op een dusdanig niveau ligt dat realisatie mogelijk is zijn: Zeijerveld, Zeijerveen, Hooidijk, Zeijerlaar, Roozand, Zeijerstroeten en een deel van Ubbena (vanaf Wok richting Vries). Tevens mogelijk de Hoofdstraat omdat deze op de verbindingsroute ligt en tegen gunstige financieringsmogelijkheden kan worden meegenomen. Natuurlijk blijft de stichting GSZ zich inzetten om volledige realisatie te verwezenlijken, maar vooralsnog is dat niet het geval.

Uiteraard kan een ieder zich nog steeds aanmelden. Mocht het aantal aanmeldingen in een bepaald gebied voldoende rendabel zijn dan kan GSZ besluiten een 2e / 3e / … fase te realiseren.
Glasvezel Schoolkring Zeijen

 10-01-2018
 Jan van Oudheusden, Henk.

pagina terug