Nieuws

Nieuws uit de bestuurskamer…….

Het Zeijer Kraantie werd altijd door SVZ in eigen beheer gemaakt. Helaas heeft de machine die wij daarvoor gebruikten het begeven. We kunnen het nu niet meer zelf doen. Het Zeijer Kraantie zal in het vervolg worden gedrukt bij Repro Service. 
Elk nadeel heeft z’n voordeel. Nu het Zeijer Kraantie bij Repro Service wordt gemaakt kunnen er ook foto’s van betere kwaliteit in het Kraantie worden opgenomen; dus foto’s bij artikelen zijn welkom. 

Wij zijn als vereniging benaderd door Jumbo om mee te doen aan een actie om voor de sportvereniging te gaan sparen voor materialen e.d.
De actie begint volgend jaar februari en alle Jumbo supermarkten in Assen doen mee aan deze actie. Wij hebben ons vereniging hiervoor aangemeld. Binnenkort zullen wij hier iets meer over vertellen.

Voor het sponsorgeld dat wij jaarlijks ontvangen van de sponsorgroep, hebben wij een materiaalkast aangeschaft voor de afdeling volleybal en bewegen. Langs deze weg willen wij de sponsorgroep dan ook bedanken voor hun bijdrage.

 27-12-2017
 Marja Takens / Erna

pagina terug