Nieuws

INCASSO - SEPA Pre notificatie “IJsclub Zeijen”


Conform de SEPA vereisten, worden alle leden van de “ijsclub Zeijen” die een incassomachtiging aan de ijsclub gegeven hebben, bij deze geïnformeerd dat de jaarlijkse contributie rond 28 december 2017 wordt geïncasseerd. Bij de incassering van het bedrag wordt de inkassant identiteit van de ijsclub (NL86ZZZ400453520000) en uw machtigingskenmerk vermeld. Uw machtigingskenmerk is uw ijsclub lidnummer.

Als u vragen hebt, kunt u per e-mail contact opnemen met Yvonne de Boer. (Penningmeester “ijsclub Zeijen” E-mail: yvdeboer@gmail.com

 20-12-2017
 Yvonne de Boer / Erna

pagina terug