Nieuws

Jaarvergadering IJsclub Zeijen

Laat de winter maar komen! IJsclub Zeijen is er (bijna) klaar voor.

Op de jaarvergadering werden alle gedane en de klussen voor de toekomst doorgenomen en besproken. De kascommissie vond dat de penningmeester haar werk goed had gedaan. Dus daar waren geen problemen.

BIJNA 100 JAAR!


Een belangrijk punt was het 100 jarig bestaan. Zeer waarschijnlijk bestaat de club in 2020 een eeuw! Dit gaat natuurlijk op gepaste manier gevierd worden en daarvoor is de hulp van de inwoners van de Schoolkring Zeijen nodig.

Waarmee kunt u helpen? Klik op meer voor de details en een kort verslag.

Vrijdagavond 3 november j.l. was de jaarvergadering van de ijsclub.

Bij deze vergadering, die werd geopend door voorzitter Mark de Boer, waren 19 leden aanwezig. Na de koffie werden alle agendapunten besproken en werd het verslag van vorig jaar voorgelezen door Jacquelinede Wit. Nadat de kascommissie, bestaande uit Jenny van Oudheusden en Piet de Lange hun bevindingen met de aanwezige leden had gedeeld, werd aan het bestuur décharge verleend voor het gevoerde beleid.

Er is een aantal zaken uitgevoerd met betrekking tot de afwatering van de ijsbaan om overlast bij aangrenzende bewoners zo veel mogelijk te voorkomen. Ook is er een vlonder aangelegd om beter bij de afwatering te kunnen komen, zodat de hoogte van het water geregeld kan worden terwijl er water op de baan staat.
Tegelijk wordt er gekeken naar de mogelijkheid om jassen aan te schaffen voor alle bestuurs-
leden zodat die als de baan geopend is, beter herkenbaar zijn.

Ook zijn wij als ijsclub ùw hulp nodig.
In de archieven staat vermeld dat een bestuurslid van het eerste uur na 27 jaar afscheid heeft
genomen van de ijsclub. Dit vond plaats in het jaar 1947. Op basis van deze vermelding nemen wij aan dat in 2020 de ijsclub van Zeijen 100 jaar zal bestaan.
Heeft iemand in zijn of haar archief nog oude foto’s of andere stukken van de ijsclub
waar wellicht nog meer in te lezen is, zoals namen van bestuursleden van die oude
tijden, dan horen wij dat graag. Het zou leuk zijn als we hier kopieën van kunnen krijgenom te tonen op het eeuwfeest.

Historische foto’s en andere spullen uit de geschiedenis van de ijsclub worden graag in
ontvangst genomen door Jan van Oudheusden (Drukkerij Repro Service). Wanneer u deze
voorziet van uw naam (aan de achterkant!) zorgen wij ervoor, dat u uw eigendommen
onbeschadigd terug krijgt nadat deze zijn gedigitaliseerd.

Tijdens de rondvraag aan het einde van de vergadering werd de hoop uitgesproken op een
goede schaatswinter en na een korte pauze met een drankje werd er begonnen met de traditionele bingo.

 

 16-11-2017
 Jan van Oudheusden/Alie, Aletta

pagina terug