Nieuws

Fietsencontrole

Afgelopen donderdag was weer de jaarlijkse fietscontroledag op OBS De Zeijer Hoogte

Alle leerlingen mochten op de fiets naar school komen, de fietsen werden daar gecontroleerd door Jans Takens en Geert Speelman. In totaal werden 32 fietsen aangeboden voor de controle. De fietsen die voldeden aan alle eisen kregen een OK-sticker. Helaas voldeden ook 11 fietsen niet aan alle veiligheidsvoorschriften. Deze leerlingen kregen een kaart mee waarop de mankementen zijn beschreven. Als de fiets na de herfstvakantie door meester Geert weer gezien is en in orde dan krijgen ook deze fietsen het OK-sticker.

De meest voorkomende gebreken: niet werkende verlichting, ontbreken van de bel en ontbreken van de reflectoren.

 23-10-2017
 Aletta, Ella

pagina terug