Nieuws

SVZ leden contributieverhoging

Hierbij willen we u informeren dat op de algemene leden vergadering 29 september j.l. is besloten dat we een indexatie van 2,0 % zullen toepassen op de verenigingscontributie voor seizoen 2017/2018. Directe aanleiding voor deze indexatie zijn de stijgende kosten die wij in rekening gebracht krijgen.

De contributiebedragen voor de sporters veranderen door de indexatie  per 1 oktober 2017 in

Senioren             € 38,00 per kwartaal

Junioren              € 23,80  per kwartaal

De standaard contributie voor donateurs blijft gelijk:  € 13,00.

De prijs van het Zeijer kraantie wordt € 22,00, indien betaald per automatische incasso is dit € 20,00. Dit in verband met het uitbesteden van het drukken van het kraantie door het wegvallen van een aantal vrijwilligers. De kosten voor het gebruik maken van acceptgiro plus printen en verzending worden ook doorbelast. Abonnees die nog niet per incasso betalen kunnen dit tot  1 november alsnog wijzigen d.m.v.  het invullen van het online aanmeldformulier (via deze link) of het invullen en ondertekenen van het machtigingsformulier en deze te retourneren aan onderstaand adres

Henk Klijn Hesselink, SVZ Ledenadministratie; E-mail: svzleden@gmail.com
Adres: Zuiderstraat 1, 9491 AR Zeijen

 11-10-2017
 Marja Takens, Ella

pagina terug