Nieuws

SVZ leden contributie incasso - SEPA Prenotificatie

Conform de SEPA vereisten, worden alle leden en ouders van leden van SVZ die een incassomachtiging aan SVZ gegeven hebben, bij deze geïnformeerd dat de volgende bedragen van hun rekening zullen worden geïncasseerd

op 30 oktober 2017:
De kwartaalcontributie okt. – dec. 2017 (Senioren € 38,00 Junioren € 23,80 )

op 30 november 2017:
De jaarcontributie seizoen 2017/ 2018  voor het Zeijer Kraantie (€ 20,00)

Bij de incassering van elk van deze bedragen worden de incassant identiteit van SVZ (NL62ZZZ400460790000) en uw machtigingskenmerk vermeld. Uw machtigingskenmerk is gelijk aan uw SVZ lidnummer.

Als u vragen hebt, kunt u contact met mij opnemen. Henk Klijn Hesselink (SVZ Ledenadministratie); E: svzleden@gmail.com        T:291891

 

 

 16-10-2017
 Marja Takens, Ella

pagina terug