Nieuws

Het verhaal van mijn moeder (door Koos Leidekker)

 

Wijd en zijd is bekend dat Andrea heel veel kennis heeft van de bewonersgeschiedenis van onze schoolkring en daar ook nog steeds mee bezig is. Minder bekend is dat ook Koos, misschien wel aangestoken door Andrea, gegrepen is door het virus.

Op de koffieochtend vertelde hij over de levensgeschiedenis van zijn moeder. Hij heeft zich hierin verdiept, omdat hij zich op een bepaald moment realiseerde dat hij heel weinig wist over zijn lieve, bescheiden en altijd dienstbare moeder en haar herkomst. 

Wat volgde was een zoektocht door het uitpluizen van telefoonboeken, contacten met allerlei instanties en raadplegen van archieven. Vervolgens contact zoeken door middel van het schrijven van brieven, telefoontjes en bezoeken. Hierdoor vielen er steeds meer puzzelstukjes op hun plaats. 

Het resultaat is tenslotte een compleet en bijzonder levensverhaal,  nieuwe contacten en familieleden zelfs tot in Australië en veel kennis over het doen van genealogisch onderzoek. 

Wil je ook meer weten over je herkomst of stamboom?  Er zijn verschillende websites te bezoeken waaronder http://www.drentsarchief.nl/onderzoeken/zoektips/genealogische-gids, maar ook op andere plaatsen is informatie te vinden.
Koos en Andrea kunnen hierover tips geven.

 

  9-10-2017
 Marja Takens, Ella

pagina terug