Nieuws

Rabobank Clubkas Campagne

Meerdere verenigingen uit Zeijen doen mee aan de Clubkascampagne van de Rabobank

Stem op je club om samen doelen te bereiken!

Rabobank "Assen en Noord-Drenthe" draagt het verenigingsleven in de regio een warm hart toe. Daarom organiseert zij de Rabobank Clubkas Campagne speciaal voor verenigingen en stichtingen. De bank stelt dit jaar € 100.000 (inclusief BTW en schenkingsrecht) beschikbaar!

Stemmen: van 3 t/m 18 oktober 2017 mogen leden van Rabobank Assen en Noord-Drenthe drie stemmen uitbrengen op hun favoriete verenigingen/clubs. Elke stem is geld waard! De waarde van een stem wordt bepaald door het totaal beschikbare bedrag van € 100.000 (inclusief BTW en schenkingsrecht) te delen door het aantal uitgebrachte stemmen. Verenigingen ontvangen het aantal op hen uitgebrachte stemmen maal het bedrag dat een stem waard is.

Oproep aan alle leden van de Rabobank: Het is voor de verenigingen en clubs belangrijk om deze actie bij iedereen onder de aandacht te brengen om zoveel mogelijk stemmen te vergaren. Het zou fantastisch zijn als jij en jouw familie en vrienden stemmen geven aan de Verenigingen en clubs uit Zeijen tijdens de Rabobank Clubkas Campagne van Rabobank "Assen en Noord-Drenthe". Kijk voor meer info over de Rabobank Clubkas Campagne op www.rabobank.nl/assen-nd.

Bedankt voor jouw steun!

Namens: De Zeijer Komedie, IJsclub Zeijen, Stichting De Peuterneus, Stichting Zeskamp en SVZ

  7-10-2017
 Yvonne de Boer, Alie/Ella

pagina terug