Nieuws

Voorlichtingsavond KPN mast

Afgelopen donderdag gaf KPN voor een klein gezelschap van bewoners van de schoolkring Zeijen een voorlichting over het plaatsen van een KPN mast.
De mast die geplaatst gaat worden komt achter op het terrein van bouwbedrijf Geerts. Hiervoor moet de bouwvergunning nog worden aangevraagd maar de KPN man gaf aan dat tussen nu en een half jaar de mast er komt te staan.
Verder gaf hij nog uitleg over het bereik van de mast. Er zal een aanzienlijke verbetering komen voor wat betreft het bereik zoals het kaartje ook duidelijk laat zien (blauw is geen bereik). De mast heeft een bereik van 2 a 3 kilometer. Dit is afhankelijk van veel factoren zoals hoge gebouwen en hoge bomen. 
De vraag uit de zaal waarom het zo lang heeft geduurd en waarom er niet meer masten werden geplaatst werd helder beantwoord: het is gewoon financieel geen rendabel gebied. 

 30-09-2017
 Erna Boxma

pagina terug