Nieuws

Lezing over de islam vanuit het perspectief van het esoterische christendom

Donderdag 5 oktober 2017 spreekt Hans Stolp over “De islam vanuit het perspectief van het esoterische christendom”.

Deze lezing begint om 19:30 uur in het Zalencentrum Hingstman te Zeijen en wordt georganiseerd door Stichting Innerlijk Besef uit Norg.
De entreeprijs is EUR 10,-- en voor donateurs EUR 8,--; jongeren tot 22 jaar € 6,--. Deze prijzen zijn incl. één consumptie.
De zaal gaat open om 18:45 uur.

Informatie: Tel: 0592-656610, E-mail: info@innerlijk-besef.nl, Internet: www.innerlijk-besef.nl

Reserveren is niet nodig.

Klik op Verder lezen voor meer informatie over de lezing en de spreker

Over de lezing en de spreker:

De islam vanuit het perspectief van het (esoterische)  christendom.

Het wordt de hoogste tijd om ons te bezinnen op de islam. Niet alleen is de islam inmiddels een onderdeel van de Nederlandse samenleving geworden, maar door het islamitische terrorisme is deze religie ook omstreden geraakt. Hoe kunnen we nu op een zinvolle manier, zonder vooroordelen, tegen deze religie aankijken? Bij de lezing willen we dat doen vanuit het perspectief van het esoterische christendom.

Alle godsdiensten leveren door de eeuwen heen een eigen bijdrage aan de ontwikkeling van de mens. Daarom zijn alle godsdiensten belangrijk en zinvol: we hebben ze allemaal nodig (gehad) bij onze menselijke ontwikkeling. Toch zijn de verschillende religies zeker niet gelijk aan elkaar, zoals ten onrechte wel gedacht wordt. Zo zijn de islam en het christendom beide weliswaar een monotheïstische godsdienst en een religie van het boek, zoals de islam zegt, maar tegelijk zijn ze heel verschillend. Het is belangrijk om ons dit verschil bewust te worden: pas dan leren we elkaar beter te begrijpen.

Vanuit het christendom gezien is het grootste verschil dit: dat de islam zegt dat Allah geen zoon heeft en dat Mohammed een profeet is (en niet de zoon van Allah). De islam wijst dan ook de Drie-eenheid af. Dat is daarom belangrijk, omdat volgens het christendom de Drie-eenheid het ontwikkelingsproces van de mens weerspiegelt, ofwel zijn voortdurende groei naar een hoger bewustzijn. Het monotheïsme van de islam blijft daarentegen vasthouden aan het besef dat God boven en buiten ons te vinden is, maar niet in ons.

Voor het christendom is vrijheid essentieel (pas dan kan de mens de weg naar binnen gaan en zich bewust worden van de Geest of het hoger Zelf), terwijl voor de islam vooral gehoorzaamheid en overgave aan Allah belangrijk zijn. Deze verschillende visie leidt tot een verschillende levenshouding.

Naast dit verschil zijn er natuurlijk nog andere die even belangrijk zijn. Graag licht Hans Stolp bij de lezing deze verschillen (met respect voor beide religies) toe. Daarnaast zullen we merken dat bezinning op de islam ook inhoudt dat we ons bewust worden van de essentie van het christendom!

Hans Stolp (1942) is pastor en auteur. Hij studeerde theologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Behalve theologie bestudeerde hij later de psychologie van G.C. Jung en maakte hij een studie van het esoterische christendom.

Na zijn studie werd hij docent in het middelbaar onderwijs, waar hij geschiedenis, maatschappijleer en godsdienst doceerde. Daarnaast was hij schooldecaan.

In 1978 werd hij ziekenhuispastor van het AZG in Groningen. Daar was hij de metgezel zowel van volwassenen, als van kinderen in hun laatste levensfase.

Begin 1994 legde hij zijn werk als radiopastor neer om zich volledig te kunnen wijden aan het esoterische christendom. Sinds die tijd geeft hij cursussen en lezingen over dit thema, o.a. voor Stichting De Heraut. In zijn werk maakt hij de oorspronkelijke, spirituele of esoterische christelijke traditie (weer) voor een breed publiek toegankelijk. Behalve in Nederland geeft hij ook lezingen in Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk.

Voor Stichting De Heraut geeft Hans op zaterdag lezingen en cursussen in Amersfoort. Meer hierover staat op www.stichtingdeheraut.nl.

Hans' persoonlijke website is www.hansstolp.nl.


Met vriendelijke groet,

Henk Koops, Stichting Innerlijk Besef

 24-09-2017
 Henk Koops, Henk

pagina terug