Nieuws

Werkgroep Zeijerwiek representeert de Provincie Drenthe op de Natuurtop 2017

Een keer in de twee jaar organiseren de gezamenlijke provincies in opdracht van de staatssecretaris van Economische Zaken de zogenaamde Natuurtop. Op dat congres ontmoeten de landelijke bestuurders en medewerkers van maatschappelijke (natuur)organisaties, bedrijfsleven, provincies en andere overheden elkaar. De Natuurtop 2017 vond afgelopen donderdag 14 september plaats in het zeer winderige Schoorl. Thema dit jaar was maatschappelijke betrokkenheid en burgerparticipatie.

Met het thema voor ogen heeft de provincie Drenthe de Werkgroep Zeijerwiek benadert om zich als vertegenwoordiger van de provincie Drenthe te presenteren op het congres. En dus werd op woensdag door een aantal Wiekers de storm getrotseerd en de reis via de afsluitdijk naar Noord-Holland met gevaar voor eigen leven ondernomen… Gelukkig viel dat nogal mee, de windkracht 10 van de ochtend was inmiddels al weer afgezwakt naar een meer normale stormkracht. Doordat deze storm al een paar dagen was voorspeld was de locatie van de Natuurtop gewijzigd. Initieel zou deze plaats vinden in een grote tent midden op het strand van Camperduin in het nieuwe strand en duinengebied dat enkele jaren geleden is aangelegd net voor de Hondsbossche zeewering. Nu was (helaas, maar wel begrijpelijk) uitgeweken naar een MFA/Theater een paar kilometer verderop in Schoorl. 

Door dit ruige en natte weer was de belangstelling voor het congres helaas ook wat minder dan verwacht. Desalniettemin hebben we als werkgroep in onze stand ons werk goed kunnen presenteren aan de bezoekers en hebben we leuke gesprekken kunnen voeren met diverse bestuurders. We hadden ervoor gekozen om ons verhaal op een wat ludieke wijze in de vorm van een klein toneelstukje te presenteren aan het publiek. 

Gedurende het plenaire middagprogramma werden alle provincies (en natuurlijk ook wij als Zeijerwiek) nog een voor een geïnterviewd door Harm Edens en Rolf Winters, maker van de film Down to Earth.

Heel wat anders dan onze reguliere werkochtend, maar wel erg leuk om ook eens mee te maken!

 

 18-09-2017
 Henk Boxma / Erna

pagina terug