Nieuws

WNF zoekt vrijwilligers

Het Wereld Natuur Fonds (WNF) zoekt in Drenthe enthousiaste vrijwilligers die zich willen inzetten voor de natuurbescherming wereldwijd.   

Vrijwilligers zorgen voor zichtbaarheid van het Wereld Natuur Fonds in de regio. Zo verzorgen zij gastlessen op scholen of presentaties bij bedrijven. Ook organiseren zij leuke activiteiten rondom landelijke WNF-campagnes en speciale acties. Met allerlei evenementen in de maanden november en december willen we de aandacht van iedereen voor de Noord-en Zuidpool vergroten.

Het Regioteam Assen-Emmen bestaat momenteel al uit een aantal enthousiaste mensen. Vrijwilligers die het leuk vinden om te helpen bij activiteiten zijn welkom. Wij houden natuurlijk rekening met talenten en interesses van mensen en de tijd die iemand beschikbaar heeft. Belangstellenden kunnen contact opnemen met Klaas Jan Cats van het Wereld Natuur Fonds via tel. 0591-585101 of per e-mail: klaas.jan.cats@hetnet.nl. Meer informatie vind je ook op de site: www.wnf.nl/vrijwilligers

Het kantoor van het WNF in Zeist biedt de vrijwilligers professionele ondersteuning. Nieuwe vrijwilligers krijgen een introductiecursus. Ook kunnen zij deelnemen aan allerlei vervolgcursussen, bijvoorbeeld op het gebied van presentatie en verkoop of onderhoud van een website. Tijdens een jaarlijkse vrijwilligersdag krijgen vrijwilligers de gelegenheid om met collega's uit andere regio's ervaringen uit te wisselen en inspiratie op te doen. Vanzelfsprekend zijn vrijwilligers verzekerd en worden gemaakte kosten vergoed.

 25-11-2010
 Erna

pagina terug