Nieuws

Oproep MR-oudergeleding vergadering 4 juli

Afgelopen dinsdag is de teruggang naar 3 groepen toegelicht.
Naar aanleiding van de signalen uit de zaal en de overleggen die wij hebben gevoerd met de directie willen we namens de MR-oudergeleding jullie uitnodigen om samen te kijken wat we nog willen en kunnen doen.
In de vergadering zullen we eerst een korte toelichting geven hoe het proces is verlopen.

Gezien de komende schoolvakanties moeten we snel acteren en datum voor de vergadering is dan ook as dinsdag 4 juli 20.00 (mfa)

Hopelijk zien we jullie allen aanstaande dinsdag.

Mark, Dennis en Andre
(MR oudergeleding)

 

 30-06-2017
 Andre Emmens, Ella

pagina terug