Nieuws

Incasso vriendenbijdrage 2017 Zeijen.nu

 

Conform de SEPA vereisten, worden alle vrienden die een incassomachtiging aan Zeijen.nu gegeven hebben, bij deze geïnformeerd dat de bijdrage voor 2017 rond 18 juni van hun rekening wordt geïncasseerd.

Bij de incassering van dit bedrag wordt de incassant identiteit van Zeijen.nu vermeld.

(NL24 RABO 0143 1743 39) 12-06-2017
 Ella

pagina terug