Nieuws

Uitnodiging informatiedag, en nieuwe informatie glasvezel providers!!

Beste inwoners van de Schoolkring Zeijen,

U heeft inmiddels bericht gehad van de coöperatie omtrent de wisseling van de providers. We kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft. Hieronder zullen we proberen e.e.a. uit te leggen.

In 2015 heeft de Provincie besloten dat er op het platteland van Drenthe een betere internetverbinding gerealiseerd moest worden om de leefbaarheid te verbeteren. Ook in onze Schoolkring zijn de kwaliteit en de snelheid van internet achtergebleven waardoor ons gebied minder aantrekkelijk is geworden om te gaan wonen of om een bedrijf te starten.

De Provincie heeft, onder andere met financiële hulp, het mogelijk gemaakt om een initiatiefgroep te formeren om u te bewegen mee te doen aan een glasvezelproject.

Tijdens de eerste fase werd, om de financiële haalbaarheid te toetsen, u gevraagd of u bereid zou zijn om een abonnement te nemen als het glasvezelnetwerk aangelegd zou worden. Meer dan 65 % heeft de intentie verklaard waardoor we verder konden.

Een schaalvergroting was vanwege daadkracht, kennis en uit financieel oogpunt noodzakelijk. Aangezien dit voor meerdere initiatiefgroepen hetzelfde was is een samenwerkingsverband aangegaan onder de naam DALLZ.

Het glasvezelnetwerk zal onderhouden en beheert moeten worden door een coöperatie. Glasvezel Noord was al opgericht, bezit de nodige kennis en ervaring en was al bezig met de uitrol van glasvezel. DALLZ heeft zodoende aansluiting gezocht met deze coöperatie.

Vanaf het begin waren Netvisit en Plinq de aangewezen providers. Deze zijn afgehaakt waardoor gezocht moest worden naar andere mogelijkheden. Een goede oplossing is gevonden waarbij keuze is uit drie providers:

Trined, Stipte en Fiber

Opmerkingen vanuit de Schoolkring dat er niet echt een verschil was tussen de providers en dit bovendien onbekende providers waren zijn volgens ons hiermee weerlegd. U heeft al kunnen lezen dat er nu drie verschillende zijn. Hieronder in het kort enkele verschillen:

Trined is een provider die qua techniek erg lijkt op Ziggo. Heeft u nu coaxkabels door het huis lopen om in de slaapkamer tv te kunnen kijken, dan kunt u zonder aanpassingen overstappen naar Trined. Op elke tv kunt u de basis zenders kijken zonder extra smartcard of aanpassingen. U dient hierbij wel in bezit te zijn van een tv voorzien van digitale ontvanger of gebruik te maken van een losse digitale ontvanger. U kunt daarvoor uw Ziggo kastje gebruiken, behalve de Horizon-box.

Stipte is een provider die de meeste zenders in het standaardpakket heeft (120 stuks). Verder komt er bij de aanleg een monteur langs die al het kabelwerk en aansluitingen voor u verzorgt. U geeft aan welke apparaten in huis aangesloten moeten worden en de monteur gaat pas weg als alles werkt. Daarmee is de vraag van veel mensen “hoe moet ik dat allemaal aansluiten?” opgelost.

Fiber kent u van radio en tv. Zij leveren het goedkoopste pakket. Alleen snel internet voor € 44,95 inclusief coöperatiebijdrage. Ook daarmee is tegemoetgekomen aan de wens van velen om een goedkoper alternatief aan te bieden. Heeft u in de afgelopen twee jaar een nieuwe schotelontvanger gekocht en wilt u tv blijven kijken via die schotel, dan is alleen internet van fiber de goedkoopste keuze.

Ziggo/ KPN

Ons werd onder andere  gevraagd of Ziggo en/of KPN gebruik zullen maken van ons glasvezelnetwerk.

Beide partijen zijn hiertoe niet bereid. Deze partijen moeten namelijk maandelijks huur betalen aan de coöperatie voor het gebruik van het netwerk, voor hen is het goedkoper om eigen kabels in beheer te hebben.

Inmiddels hebben beide partijen hun prijzen verhoogd dan wel aangekondigd deze te gaan verhogen. Ziggo zal een verhoging van minimaal € 2,- per maand doorvoeren en KPN heeft dit voor de prijs van Digitenne afgelopen maanden al gedaan.

Informatiedag

Heeft u nog vragen? Of heeft u hulp nodig bij het maken van uw keuze? Op 20 mei wordt op diverse locaties informatie gegeven. Komt u gerust langs op een van de volgende locaties:

Brinkhof Norg, (Brink 1, 9331 AA Norg)
Hier kunt u vragen stellen aan de providers

Kantoor glasvezel noord, (Norgervaart 10 Huis ter Heide)
Demonstratie glasvezel lassen en uitleg van de BAM over de schouw (huisbezoek en overleg waar u de kabel wilt hebben)

MFA EEN, (Norgerweg 18, 9342 PH Een)
Hier kunt u een kijkje nemen in de POP. Dat is het huisje waar alle glasvezelverbindingen in samenkomen.


Informatie

Voor vragen kunt u contact opnemen met de coöperatie Glasvezel Noord: 06-51925206 of info@glasvezelnoord.nl

Of met één van de vrijwilligers van Zeijen 06-55377468 of voorzitter.gsz@gmail.com

Uiteraard kunt u informatie op de website van Glasvezel Noord terug vinden: http://www.glasvezelnoord.nl

 19-05-2017
 Jan van Oudheusden, Rolf

pagina terug