Nieuws

Wat kan het Sociaal Team voor u betekenen en andersom!

Op 26 april namen Edna Hoo en Piet Faber van het sociaal team Vries ons mee in de wondere wereld van de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning). Sinds januari 2015 zijn er veel sociale taken overgeheveld van het Rijk naar de gemeenten. Een van de redenen is dat gemeenten dichter bij de burger staan en daardoor efficiënter hulp kunnen bieden. De vraag is alleen: ‘Weten de burgers waar die hulp dan uit bestaat?’’

Piet en Edna hebben voor deze ochtend een programma opgesteld waardoor we interactief in gesprek konden over de taken van het sociaal team. Waar kunnen ze ons in ondersteunen? Met alle individuele vragen over welzijn, zorg, jeugd, financiële problemen en werk kun je terecht bij de sociale teams. Als je je zorgen maakt over jezelf maar ook mensen in je omgeving kun je dit bespreken. Hiervoor kun je bellen met 0592-266 737.

Minder bekend, maar even belangrijk is dat het sociaal team ons kan en wil ondersteunen bij het inzetten van burgerkracht. In de meeste straten en buurten kijken mensen wel naar elkaar om en helpt men elkaar waar nodig. Een paar mooie initiatieven vlogen al over de tafel: De wandelclub, de eetclub, en de fietsclub, maar ook het samen eten bij Tineke.

Hulp vragen vindt men moeilijk, terwijl iemand anders helpen voor de meeste mensen bijna vanzelfsprekend is. We hoeven zeker niet bij elkaar de deur plat te lopen en wekelijks op visite. Een goede buur is beter dan een verre vriend, en iedereen kan wel iets voor de ander betekenen.
 10-05-2017
 Marja Takens, Ella

pagina terug