Nieuws

Nieuw elan bij Modelvliegclub Assen.


Sinds een jaar heeft de Radio Controlled Modelvliegclub Assen (RCMA) een nieuw vliegveld in Ubbena. Dat betekent voor de club het einde van een lange maar vooral vervelende periode van zich moeten behelpen met gedoogsituaties: het steeds weer moeten verkassen van veld naar veld. Nu het vliegveld in Ubbena een meer definitieve situatie inhoudt, voelt de club zich als herboren en ziet zij de toekomst met vertrouwen tegemoet.
In april 2016 vond de feestelijke opening plaats van het nieuwe modelvliegveld van de Radio Controlled Modelvliegclub Assen (RCMA) in Ubbena, tussen Assen en Vries aan het adres Vriezerhoek 1 (achter de SITA). En die feestelijke gebeurtenis was niet voor niets want de club heeft sinds haar oprichting in 1977 veel tegenslagen gekend voor wat betreft het kunnen beschikken over een goed vliegveld. Vele malen moest de club tijdens zijn bestaan verkassen. Het spreekt voor zich dat deze tegenslagen niet zonder gevolgen zijn geweest voor de club die ooit met 145 leden de grootste modelvliegclub van Nederland was. Nu heeft de club meer dan 50 leden en gelukkig komen er steeds weer nieuwe leden bij.
Hoewel de club nooit weg is geweest heeft de RCMA toch een beetje het gevoel weer terug te zijn. Na zich een jaartje op zijn nieuwe veld te hebben genesteld en de mogelijkheden daarvan te hebben afgetast zal de club ook in het jaar 2017 en daarna alles in het werk stellen om weer terug te keren naar het oude niveau.
De club is erg veelzijdig. Natuurlijk zijn er de radiografisch bestuurde modelvliegtuigen met brandstof- en electromotoren. Maar ook zwevers, waaronder de spectaculaire, met de hand gelanceerde DLG-modellen (Discus Launch Glider). En denk ook aan helicopters en natuurlijk veel multirotors, een steeds belangrijker wordende tak van modelvliegsport.
De RCMA heeft een goede naam op het gebied van de opleiding van nieuwe vliegers. Daartoe worden op maandagavond (heli’s en multirotors) en dinsdagavond (vleugelmodellen) vlieglessen gegeven. Belangstellenden zijn van harte welkom natuurlijk.
Natuurlijk staat veiligheid hoog in het vaandel bij de RCMA. Daarnaast wil de club een serieuze en betrouwbare partner zijn voor alle instanties en personen waar zij mee te maken heeft. Niet in de laatste plaats voor de omwonenden. De club hoopt daarmee een aanwinst te zijn voor de regio en heet iedereen van harte welkom.

Zie voor de openingstijden van het vliegveld en andere informatie over de RCMA de website van de club www.rcm-assen.nl. Klaas Tjassens, Coördinator In- en Externe Communicatie, Radio Controlled Modelvliegclub Assen. E-mail: info@rcm-assen.nl


  8-05-2017
 Klaas Tjassens, Henk, Ella

pagina terug