Nieuws

Graafwerkzaamheden Omgevingsplan

Mensen die regelmatig een rondje om en door Zeijen lopen is het vast al opgevallen. Door de firma Bousema zijn er nog wat resterende werkzaamheden uitgevoerd in het kader van het Omgevingsplan 4 fase 2. Door slechte omstandigheden was het er nog niet eerder van gekomen. Afgelopen week is de houtwal langs het trainingsveld hersteld. De houtwal is opgehoogd en er is een greppel naast gegraven. De houtwal zal nog worden ingepoot met stekelloze struiken zodat we straks geen klachten krijgen over lekke ballen. Ook de inrit van het ijsbaangebouwtje is flink aangepakt. Door de houtwallen aan beide zijden van de inrit bleef er bij veel regen erg veel water op het pad staan waardoor het vaak lastig begaanbaar was. Langs de houtwallen is nu een greppel gegraven en is er gezorgd voor een waterafvoer. Ook is er woudzand opgebracht. Het pad zal nu onder natte omstandigheden veel beter begaanbaar blijven.

Dit waren nog wat laatste werkzaamheden vanuit het omgevingsplan 4 fase 2 welke de Werkgroep Zeijerwiek samen met de Boermarke heeft uitgevoerd. Uitvoering van het plan was mogelijk door de subsidies die we kregen van de Gemeente Tynaarlo, de Provincie Drenthe, het Jenny Vrielingfonds en Landschapsbeheer Drenthe. Dankzij deze subsidieverstrekkers kunnen we met regelmaat wat grotere projecten uitvoeren. De reguliere beheerswerkzaamheden van de werkgroep kunnen we doen dankzij onze donateurs. Zowel subsidieverleners als donateurs zijn we natuurlijk erg dankbaar hiervoor. En niet te vergeten onze vrijwilligers, want zonder hen werd het werk niet gerealiseerd!
  3-05-2017
 Henk Boxma / Erna / Ella

pagina terug