Nieuws

Jaarvergadering BVZ

Het was afgelopen donderdag weer tijd voor de jaarvergadering van de BVZ. Er was een grote opkomst voor de vergadering. De voorzitter wist ondanks enkele hilarische versprekingen het officiële gedeelte van de vergadering in een vlot tempo te doorlopen. Na het goedkeuren van het verslag over de vergadering van 2016 werden er enkele onderwerpen besproken.
  • De jeugd-commissie kon melden dat mede met hulp van een aantal vrijwilligers en een bijdrage van de gemeente de jeugdsoos de komende drie jaren kan blijven. 
  • De voortgang rondom aanleg van glasvezel in de schoolkring is minder rooskleurig. Het aantal mensen dat zich na de voorinschrijving ook daadwerkelijk aanmeldt blijft sterk achter. De kans dat het glasvezelnetwerk daadwerkelijk wordt aangelegd is dan ook minimaal. Erg jammer (noot van de schrijver), Zeijen e.o. missen hierdoor een kans om goed voorbereid de toekomst in te gaan.
  • De deelnemers van de vergadering werden uitgenodigd deel te gaan nemen aan de Hemmeldag van 8 april (13:00 uur).
  • Ook het financiële overzicht werd goedgekeurd.
Klik op MEER> voor een verslag van de toelichting op de gang van zaken rondom de brand bij Emmens tijdens oudejaarsnacht.
Na de pauze schoven er nog meer mensen aan voor het tweede gedeelte van de vergadering. De Brandweer was drie man sterk aanwezig om een toelichting te geven op de gang van zaken rondom de brand bij Emmens tijdens oudejaarsnacht. De commandant van het korps uit Vries was aanwezig samen met de commandant van de wagen uit Vries die als eerste aanwezig was bij de brand. Ook de officier van dienst die bij het opschalen van de brand verantwoordelijk werd was aanwezig. Er werd een toelichting gegeven op de wijze waarop de situatie werd aangetroffen en op de taken die zijn verricht door de brandweer. Helaas stond de aardappelschuur al in brand toen de brandweer aankwam en konden ze deze helaas zonder onverantwoorde risico’s voor de brandweerlieden niet meer redden. Hoewel dit voor de betrokkenen natuurlijk een verschrikkelijke ramp is werd door de aanwezigen ook de waardering uitgesproken op de wijze waarop de brandweer de woning en de nabijgelegen woningen heeft weten te redden. Er is vooral ook diep ingegaan op de beschikbaarheid van bluswater in Zeijen. Er is uitleg gegeven over de verschillende soorten putten die er bestaan en in het bijzonder op de put van Zeijen. De brandweer kon op oudejaarsnacht geen gebruik maken van de put in Zeijen omdat deze niet goed werd bediend. Gelukkig was er vanuit de Masloot voldoende bluswater aanwezig. Ook is aangegeven dat alle pompmeesters naar aanleiding van deze brand weer opnieuw zijn bijgeschoold op dit vlak. Overigens had het zonder dit probleem geen andere uitkomst gegeven voor de brand. Als afsluiting werd een filmpje vertoond. Het filmpje geeft een duidelijke toelichting op de wijze waarop de brandweer in Drenthe omgaat met bluswater en op welke wijze zij in staat is om in korte tijd voldoende bluswater bij een grote brand te krijgen. Door een groot gedeelte van Drenthe (in elk geval ook bij ons) is een fijnmazig netwerk van putten aangelegd waar de brandweer gebruik van kan maken om grote tankwagens in 8 minuten te vullen met een hoeveelheid water die genoeg is voor een halfuur blussen. Na de toelichting was er nog ruim tijd om de vele vragen te beantwoorden. Hierbij werd door de brandweer ook een beroep gedaan op de aanwezigen om bij twijfel over de brandveiligheid van bepaalde situaties toch vooral contact met hen op te nemen. Als dank voor de toelichting werd door de voorzitter aan de mannen van de brandweer het boek over Zeijen uitgereikt. Hierna werd de vergadering gesloten.

  6-04-2017
 Henk Boxma / Erna

pagina terug