Nieuws

!!! JAARVERGADERING BELANGENVERENIGING !!!


De Belangenvereniging Schoolkring Zeijen houdt op donderdag 30 maart a.s. haar jaarvergadering.
Deze is toegankelijk voor alle leden.

Noteer daarom in uw agenda: 
30 Maart 2017
20:00 uur
Cafe-Zalencentrum Hingstman 

Deze aankondiging en de vergaderstukken worden niet bij de leden thuis bezorgd.
De agenda staat onder MEER> en is ook gepubliceerd in het Zeijer Kraantie.
Agenda, (concept)notulen van de vergadering van 2016 en het jaarverslag over 2016 zijn te downloaden via de bijgaande links. 

Na het officiële gedeelte van de vergadering volgt een presentatie door J. Luider van de Brandweer over de brandweerzorg in de schoolkring Zeijen.
Deze presentatie begint om 21.00 uur en is ook bij te wonen door niet-leden van de BVZ.

Agenda

1. Opening

2. Verslag van 31 maart 2016

3. Jaarverslag 2016

 • Stichting Glasvezel Schoolkring Zeijen
 • Verplaatsing hoofdveld
 • Jeugdwerk Zeijen
 • Verkeerscommissie
 • Oorlogsmonument
 • Paasvuur
 • Hemmeldag.
4. Financiën
 • Financieel jaarverslag 2016 (penningmeester Jan René Krijthe) verslag kascommissie
 • Begroting 2017
 • Kascommissie: huidige kascommissieleden Martijn Weeda (aftredend) en Lammert Talman. Benoeming nieuw kascommissielid.
5. Bestuurssamenstelling
       De bestuurssamenstelling is ongewijzigd:
 • Voorzitter: Gerben van Dam
 • Secretaris: Dientje Bodenstaff
 • Penningmeester: Jan Rene Krijthe
 • Leden: Klaas Jan Nijboer, Menno van den Ham, Hermien Schoon en Migchiel de Vlas
6. Rondvraag

7. 
Sluiting

Na het officiële gedeelte van de vergadering volgt een presentatie door J. Luider van de Brandweer over de brandweerzorg in de schoolkring Zeijen.

Deze presentatie begint om 21.00 uur en is ook bij te wonen door niet-leden van de BVZ.

 23-03-2017
 Menno van den Ham (BVZ), Erna

pagina terug