Nieuws

Voorlichtingsavond zonnepark Zeijen

Op woensdagavond 1 maart hebben de heren Marc Kluytmans en Bas Wijnen van Vrijopnaam een presentatie gegeven over het zonnepark dat op de oude vuilstortplaats in Ubbena zal worden gerealiseerd. Eerst vertelde At de Groot nog even hoe het allemaal zo gekomen is. Vanuit de werkgroep EnergieRijk Zeijen was het laatste project de ontwikkeling van een zonnepark. Gaandeweg werd duidelijk dat de realisatie van een zonnepark voor een klein dorp als Zeijen te hoog gegrepen was. Er is toen via Christiaan Teule van de Natuur en Milieufederatie Drenthe contact gelegd met de firma Vrij op naam. Vrij op naam ontwikkelt en exploiteert op dit moment 3 zonneparken en zonnepark Zeijen is nummer 4.
Speciaal voor de inwoners is er aanbieding om deel te nemen. Voorwaarde voor deelname is dat gas en elektra van Vrij op naam wordt afgenomen. Zij bieden dit scherp aan en de elektra is 100% Nederlandse zonnestroom en het geleverde gas is 100% CO2 neutraal (het groenste gas dat er te krijgen is, aldus Bas). Als je meedoet krijg je gratis 2 zonnepanelen. Op de App kun je zien hoeveel jouw zonnepanelen opwekken. Je kunt tot 100% van jouw eigen stroomverbruik aan panelen bijkopen. de panelen kosten 99 euro en daarmee koop je de energieopbrengst van die panelen voor een periode van 9 jaar. Het rendement komt uit op 4%, dat is toch aanzienlijk meer dan op de spaarrekening. Tussentijds stoppen of extra panelen bijkopen is geen enkel probleem.
Extra speciale aanbieding voor de inwoners van de Schoolkring Zeijen: bij aankoop van 10 panelen zijn er 3 gratis! Let op: er kunnen maximaal 60 huishoudens gebruik maken van dit aanbod.
Er is heel veel informatie uitgewisseld en voor de details verwijs ik graag naar de presentatie en naar de website van Vrij op naam.

Ik denk dat we er trots op mogen zijn dat door de inzet van werkgroep EnergieRijk Zeijen een zonnepark met een jaaropbrengst van 584 MWh is gerealiseerd. Voor het milieu betekent dat pure winst!

Kijk hieronder voor de presentatie.
Als jij geïnteresseerd bent dan kun je met Vrij op naam contact opnemen via deze link.
Meer info ook op: www.vrijopnaam.nl  4-03-2017
 Henk, Alie

pagina terug