Nieuws

Hierbij nieuws over Glasvezel

Er zijn nogal wat dingen gebeurd achter de schermen en ook zijn er nog een paar vragen waar we antwoord op willen geven.
Allereerst is er een afgevaardigde gekozen uit de DALLZ-groep die de raad van toezicht van de coöperatie zal gaan versteken. Zijn naam is Henk Baas en hij komt uit Lieveren. Henk zal de belangen van onze inwoners behartigen en als voornaamste taak de communicatie tussen de coöperatie enerzijds en onze initiatieven en gemeenten anderzijds.
In de ledenraad zullen twee personen namens DALLZ plaatsnemen.
Dat zijn Alex Leuning uit Donderen en Jan van Oudheusden namens Zeijen. Zij hebben als voornaamste taak de communicatie tussen de abonnees en de coöperatie. Als u dus vragen en of opmerkingen heeft voor de coöperatie, dan kunt u die bij één van hen kwijt.
Afgelopen week heeft de burgemeester van Tynaarlo letterlijk de schop in de grond gezet en het eerste stuk geul gegraven om de kabel tussen Norg en Bunne in te kunnen leggen. Voor iedereen die dacht dat het niet
zo’n vaart zou lopen……we zijn begonnen! Een aantal inwoners van Donderen dat langs de route woont, zal versneld kunnen worden aangesloten, als ze dat willen.
De verwachting is dat de aanleg in het gebied “Noordenveld zuid-west” (het gebied waar Coöperatie Glasvezel Noord van oorsprong aktief was) in juni dit jaar afgerond zal zijn. Daarna wordt binnen DALLZ gekeken waar de meeste abonnementen zijn verkocht en direct aansluitend zal de aanleg daar van start gaan.
Wij hopen dat ondanks dat het aantal aanmeldingen in onze schoolkring achterblijft bij de rest, we een inhaalslag
kunnen maken en wellicht als eerste in aanmerking kunnen komen voor aanleg. Veel hangt daarbij van u
af! Heeft u zich nog niet aangemeld? Doe het dan zo snel mogelijk!
Klik op MEER> hier worden een aantal onduidelijkheden uitgelegd omtrent glasvezel.
Er blijken nog wat onduidelijkheden te zijn op het gebied van de abonnementen. Hieronder ziet u een plaatje van hoe de abonnementsprijs is opgebouwd. Uit deze afbeelding blijkt dat het niet mogelijk is om alleen de coöperatiebijdrage te betalen en zo toch de kabel in de meterkast te krijgen. Als u wat betreft tv bij uw huidige aanbieder wilt blijven, kunt u ook gewoon alleen internet afnemen. Dat heeft u al inclusief de coöperatiebijdrage voor € 45,25. U heeft dan een internetsnelheid van minimaal 150mB/sec. We willen u graag het verschil in snelheid en TV-kwaliteit laten zien zodra er een plek is waar de glasvezel is aangelegd. Hier komen we op terug.
De tweede vraag gaat over email adressen.
Ja, als u overstapt naar een andere provider moet u een ander emailadres hebben. Als u nu al een GMAIL account of een andere gratis email provider neemt en al uw contacten een mailtje stuurt vanaf uw nieuwe emailadres, dan hoeft u niet meer te veranderen als u later nog een keer over wilt stappen.
Een uitgebreid stappenplan daarvoor komt binnenkort op glasvezel.zeijen.nu.
De derde vraag gaat over 5G.
We krijgen reacties van mensen die zeggen “ik wacht wel op 5G want dat is de toekomst!” Aan die mensen
zou ik willen vragen: “Kunt u nu overal in huis bellen met uw GSM?” Als dat nù al niet werkt, waarom denkt u
dat het dan straks wel goed gaat met 5G?
Bovendien moeten er voor zo’n netwerk meer zendmasten geplaatst worden (in Zeijen alleen al een stuk of
drie!) en deze masten worden vervolgens allemaal aangesloten op... glasvezel.
U moet als 5G over 5 tot 10 jaar in ons dorp beschikbaar komt trouwens ook een nieuwe telefoon kopen. De
huidige generatie telefoons is nog niet geschikt voor 5G.
We hopen dat we hiermee een aantal onduidelijkheden uit de weg hebben geruimd, en doen vooral een beroep
op u om zich aan te melden. Samen zorgen we ervoor dat ons dorp ook in de toekomst aantrekkelijk blijft
voor nieuwe bewoners, en we met elkaar klaar zijn voor de toekomst!
Verder geldt dat als u vragen heeft of opmerkingen, u die kwijt kunt bij één van de ambassadeurs, of één van
de werkgroepleden.
Email: voorzitter.gsz@gmail.com of ouderwets via de telefoon 0592-291618
 18-02-2017
 Teun van Oudheusden / Erna

pagina terug