Nieuws

Hamelhuys en SamenLoop voor Hoop Norg met elkaar verbonden

De handtekeningen zijn gezet. Josje Hamel van inloophuis Hamelhuys in Groningen en Onno Euverman, voorzitter van de SamenLoop voor Hoop Norg 2017 hebben officieel de samenwerking tussen de twee organisaties bekrachtigd. Dit houdt in dat Hamelhuys Groningen zich samen met de Norger vrijwilligers volledig inzet voor de organisatie rondom de eregasten/survivors voorafgaand en tijdens de SamenLoop. In de praktijk gebeurt dat overigens al enige tijd.

Het inloophuis, waar diverse mensen uit de regio gebruik van maken, krijgt als tegenprestatie tien procent van de netto-opbrengst, met een maximum van 10.000 euro. Dit wordt aan hen betaald via KWF Kankerbestrijding. De rest van de opbrengst gaat naar wetenschappelijk kankeronderzoek.

Hamelhuys is de ontmoetingsplaats in de regio voor mensen geraakt door kanker. Het inloophuis is er voor (ex)patiënten, naasten, kinderen van, nabestaanden of anderszins betrokkenen. De missie is om mensen te helpen de balans, ondanks hun ziekte, te (her)vinden, om zo weer midden in het leven te kunnen staan. Mensen kunnen in het inloophuis deelnemen aan diverse ontspannende, creatieve en sportieve activiteiten. Voor een aantal activiteiten wordt een kleine bijdrage in de kosten gevraagd, maar voor de meeste zaken zijn er geen kosten voor de bezoekers. Daardoor is en blijft het laagdrempelig.

Met vrijwilligers en zonder winstoogmerk

“Dagelijks zetten de vrijwillige medewerkers van Hamelhuys zich in voor mensen die leven met kanker”, zegt  Initiatiefneemster Josje Hamel: “Wij werken zonder winstoogmerk en onze inkomsten komen uit eigen bijdragen van bezoekers, fondsen en giften van lokale organisaties, particulieren en bedrijven. Iedereen kan bij ons terecht om met gastvrouwen en andere gasten (lotgenoten) te praten over, of luisteren naar de vragen, ervaringen, angsten en emoties die kanker met zich meebrengt. Een bezoek aan het inloophuis verplicht de gast tot niets en er zijn geen kosten aan verbonden aan een bezoek.” Er wordt veel gebruik gemaakt van de dienst van Hamelhuys Groningen aan de Paramaribostraat 33 in Groningen. Kijk ook op www.hamelhuys.nl

Niemand mag een excuus hebben om niet mee te doen

De SamenLoop voor Hoop Norg 2017, die op 17 en 18 juni wordt gehouden op de Brinkhofweide in Norg, is een evenement voor iedereen. Dit allemaal om met elkaar stil te staan bij de ziekte kanker, overleden dierbaren te herdenken maar ook met elkaar te vieren dat er hoop op genezing is. Heel Noord-Drenthe loopt mee. “De ziekte kanker maakt ook geen onderscheid, iedereen hoort dan ook bij de SamenLoop. Ook met de SamenLoop voor Hoop Norg 2017 komen we dichterbij de dag dat de ziekte kanker is overwonnen”, aldus de organiserende commissie. “Eigenlijk mag niemand een excuus hebben om niet mee te doen. Een rondje is al voldoende. Je doet het immers als team.”
 29-01-2017
 Willem Bakering, Henk

pagina terug