Nieuws

Voorlichtingsavond deelname aan Zonnepark Ubbena

1 Maart om 20:00 uur in Zalencentrum Hingstman

In 2012 en 2013 heeft de projectgroep Energie Rijk Zeijen (ERZ) in onze Schoolkring, samen met veel bewoners, allerlei energiebesparende maatregelen onderzocht. Het project werd afgesloten met een energiemarkt waar de resultaten werden getoond; een installatiebedrijf hield een presentatie en toonde zonnepanelen. Daarna is de projectgroep ERZ opgeheven.

Mede naar aanleiding van dit project zijn in de Schoolkring op veel daken zonnepanelen geïnstalleerd.

Omdat dit niet overal mogelijk is heeft een aantal leden van de vroegere projectgroep bekeken of het haalbaar is om in eigen beheer een zonnepark te realiseren waaraan bewoners van onze Schoolkring konden deelnemen. De vroegere vuilstort in Ubbena bleek hiervoor geschikt te zijn, maar uiteindelijk kleefden aan een dergelijk project te veel financiële en organisatorische risico’s. De ex-leden van ERZ zijn daarom nagegaan of een commerciële partij hierin geïnteresseerd is.

VrijOpNaam (VoN) is zo een partij. VoN heeft ervaring op dit gebied en is in een vergevorderd stadium met de ontwikkeling van een zonnepark bij Ubbena. Inwoners van onze Schoolkring kunnen op speciale voorwaarden in dit zonnepark “eigen” zonnestroom opwekken. Dit lijkt voor bewoners die dat tot nu toe niet konden een uitgelezen kans.

VrijOpNaam houdt op 1 maart vanaf 20:00 uur bij Hingstman een voorlichtingsavond waar uitvoerig uit de doeken wordt gedaan wat de mogelijkheden en voorwaarden zijn om aan dit zonnepark deel te nemen. Wilt u graag op een andere manier dan op eigen dak zonne-energie opwekken? Dan is hier de kans om na te gaan of dit iets voor u is!
zonnepanelen
  9-01-2017
 BVZ, Menno van den Ham, Ella

pagina terug