Nieuws

Jeugdwerk Zeijen

Eind 2016 kwam eindelijk het definitieve bericht. De subsidieaanvraag van de Belangenvereniging Schoolkring Zeijen om het jeugdwerk in Zeijen in stand te houden is toegekend. De BVZ had een subsidieaanvraag bij de gemeente Tynaarlo ingediend omdat Trias moest bezuinigen en daarmee het voortbestaan van de jeugdsoos en kinderwerk, tentenkamp/playback/disco/film, in gevaar kwam. De subsidie houdt in dat de BVZ de komende drie jaar verzekerd is van een bedrag om de jeugdsoos en het kinderwerk in stand te houden.
Hier zijn wij als BVZ erg blij mee. Wij vinden het jeugdwerk erg belangrijk voor de ontwikkeling van het kind en voor de schoolkring Zeijen. Voor de jeugdsoos hebben zich acht vrijwilligers opgegeven om bij toerbeurt de jeugdsoos te leiden. Deze blijft op de vrijdagavond van half acht tot half elf tijdens de schoolweken. Voor het kinderwerk blijft de huidige groep vrijwilligers verantwoordelijk. Verdere details en mededelingen zullen verschijnen op www.zeijen.nu / Zeijer Kraantie.
Hebt u nu al vragen dan kunt u terecht bij Migchiel de Vlas.
  8-01-2017
 BVZ, Migchiel de Vlas, Ella

pagina terug