Nieuws

Bericht van de verkeerscommissie!

Belangenvereniging Schoolkring Zeijen heeft afscheid genomen van de verkeerscommissie. De verkeerscommissie ingesteld in 2001 had als doel om problematische verkeerssituaties in en rondom Zeijen in kaart te brengen en hiervoor een oplossing aan te dragen. In 2002 werd daartoe een enquête uitgeschreven. Dit resulteerde in vier speerpunten; de kleine brink waar de kinderen van de OBS Zeijen dagelijks overheen moeten, de oversteek tussen de sportvelden, de snelheid op de Hoofdstraat en de verkeersdrempels. Dankzij de verkeerscommissie is de oversteek tussen de sportvelden aangepast en de verkeerssituatie rondom de kleine brink verbeterd. De belangenvereniging wil dan ook de verkeerscommissie bedanken voor hun jarenlange inzet en hun bijdrage aan een veiliger Zeijen.

Heeft u op- of aanmerkingen m.b.t. het verkeer in Schoolkring Zeijen dan kunt u vanaf heden contact opnemen met de leden van de BVZ, http://www.zeijen.nu/verenigingen/belangenvereniging-zeijen/start.

  5-12-2016
 BVZ/Migchiel de Vlas, Alie

pagina terug