Nieuws

....... Mensen zijn nu abonnee op ons eigen glasvezelnet

    

Stand per 7-11-2016)

Vorige week woensdagavond is in Zeijen een laatste vooorlichtingsavond gehouden over glasvezel.
Ruim honderd belangstellenden waren aanwezig in de grote zaal van café Hingstman en zij hebben uitgebreid van gedachten kunnen wisselen met allerlei deskundigen, waaronder beide providers.
De vragen konden gesteld worden op een speciaal formulier, waarop diverse categoriën waren aangegeven, waar de vragen betrekking op hebben. Dat zorgde ervoor dat de beantwoording gestroomlijnd werd, wat weer de duidelijkheid ten goede kwam.

Na een geanimeerde bijeenkomst bleek dat de aanwezigen tevreden waren over het verloop van deze avond en de verstrekte informatie. Velen vonden deze avond erg verhelderend. Voor iedereen, die niet in de gelegenheid was op deze informatie-avond aanwezig te zijn, hebben wij hier een paar van de belangrijkste vragen en antwoorden in verkorte versie op een rijtje gezet. Alle gestelde vragen en de (ingekorte) antwoorden zijn binnenkort terug te lezen op onze site glasvezel.zeijen.nu.

V: Is de Provincie de enige financier? Ik heb gehoord dat in andere gebieden ook de gemeente meefinanciert?
A: Klopt. Bij Glasvezel Noord is de Provincie de enige financier.

V: Wordt er bij elk huis een aftakking gemaakt ondanks dat de bewoners geen abonnement hebben afgesloten?
A: Ja, er wordt een kabel op de erfscheiding gelegd. Het huis wordt NIET aangesloten. Willen de huidige of toekomstige bewoners alsnog een aansluiting, dan zullen zij daarvoor moeten betalen. De kosten daarvan zijn aan te vragen bij de coöperatie.

V: Hoe zit het met de aansprakelijkheid van de leden bij coöperatie met betrekking tot de schulden?
A: De coöperatie is een U.A. Dat houdt in Uitgesloten Aansprakelijkheid. Met andere woorden, als er iets goed fout zou gaan en de coöperatie gaat failliet, dan kan niemand bij u aankloppen om geld.

V: Ik ga verhuizen en de nieuwe bewoner wil geen glasvezel. Wat nu?
A: Als u een eigen huis heeft wat u verkoopt, dan krijgt u een afrekening voor de gemaakte kosten door de coöperatie. Dat is maar een deel. Hebt u al 3 jaar een abonnement gehad, dan moet u nog 2/5 van de kosten betalen. Wil de nieuwe bewoner na een jaar alsnog aangesloten worden? Dan moet hij/zij daarvoor aansluitkosten betalen. Bent u huurder? Dan hoeft u niets te betalen.

V: Wat als de aanlegkosten tegenvallen. Wordt de bijdrage dan onbeperkt verhoogd?
A: Nee. Niet onbeperkt. Maar de aanlegkosten vallen mee als méér dan 65% zich aanmeldt!

V: Wat gebeurt er met de winst van de coöperatie, en na hoeveel jaar is de lening afgelost?
A: De winst wordt teruggegeven aan de leden. Dus aan u! Dat kan bijvoorbeeld door een verlaging van de abonnementskosten. Als lid bepaalt u dat via de ledenvergadering. Dit is iets wat pas aan de orde is wanneer de lening na 13 jaar is afgelost.

V: Waarom is het een coöperatie MET winstoogmerk?
A: Het maakt eigenlijk niet uit of het met of zonder winstoogmerk is. Met maakt het mogelijk de winst met u als lid te delen, bovendien kan de Btw op de aanlegkosten verrekend/ teruggevraagd worden.

V: Wat gebeurt er bij overlijden en het huis wordt binnen een jaar niet verkocht?
A: Bij overlijden stopt de overeenkomst met de coöperatie, en hoeft er door de erven niets bijbetaald te worden. De uiteindelijke koper moet wel weer aansluitkosten betalen.

V: Stel het glasvezel wordt aangelegd en ik neem géén abonnement. Kan dat, en kan ik me later nog bedenken?
A: Ja, dat kan. Wilt u later toch een abonnement, dan moet u wel de volledige aansluitkosten betalen.

V: Worden álle werkzaamheden aanbesteed, of worden er ook werkzaamheden in eigen beheer uitgevoerd?
A: In principe worden alle werkzaamheden uitbesteed. Bouwt u een nieuw huis, en ligt er een gleuf waar water, gas en elektra door zijn gelegd, dan kunt u natuurlijk aangeven dat de gleuf niet dicht hoeft totdat ook de glasvezel is aangelegd.

V: Naast de kosten voor de provider betaal ik maandelijks €35,- voor installatie en onderhoud. Dat is na 13 jaar meer dan € 5000,-
A: Ja, dat klopt. Maar bij KPN of Ziggo betaalt u dat ook maar daar bent u niet deels eigenaar van het netwerk.

V: Glasvezel is toch een achterhaalde techniek? Is het niet beter om te investeren in 4G of 5G?
A: Glasvezel is echt klaar voor de toekomst. Toen KPN de koperen telefoonkabel aanlegde hadden ze géén idee dat er meer zou kunnen dan wat er nu mee gebeurt. 2G en 3G zijn nog maar een paar jaar oud en nu al achterhaald door 4G en met 5G wordt nog geëxperimenteerd. Was één mast op 8 km2 genoeg voor 4G, dan moet er bij 5G één mast op elke 2 km2. Er moet dus met enige regelmaat vervangen worden. Daarnaast wordt elke zendmast voorzien van glasvezel (!)
om het signaal van A naar B te krijgen.

V: Kan ik mijn abonnement later nog aanpassen? Eerst bij voorbeeld alleen internet en telefoon en later ook tv erbij?
A: Ja, dat kan. Upgraden of uitbreiden kan altijd direct. Downgraden of minder afnemen kan meestal pas na een bepaalde tijd. Zie hiervoor de voorwaarden van PlinQ en Netvisit.

V: Kan ik ook alleen TV en telefoon afnemen?
A: Nee, dat kan helaas niet. Het signaal van de tv en de telefoon wordt verzonden via het internet. Een abonnement zonder internet gaat dus niet. Als u voor uw vader of moeder dit wilt regelen, kunt u ervoor kiezen wel een alles in één te nemen en dan het internet alleen te gebruiken als u of uw kinderen bij opa of oma op bezoek gaan.

V: Als er een glasvezelkabel stukgetrokken wordt, hoe snel wordt die dan gerepareerd?
A: Als dat gebeurt en de omleidingsroutes werken niet, dan kan het zijn dat u een aantal uren zonder zit. In de praktijk blijkt dat glasvezel 99,99% van de tijd werkt. Er is een onderhoudscontract waar in staat dat storingen door kabelbreuk of andere binnen 8 uur gerepareerd moeten zijn.

V: Bestaat er een kans dat de coöperatie wordt overgenomen door een KPN of Ziggo?
A: Als u als lid, samen met de andere leden, besluit om te verkopen is dat mogelijk. Willen we dat? Waarschijnlijk niet.

 13-11-2016
 Jan van Oudheusden, Henk/Alie

pagina terug