Nieuws

Eerst jaarvergadering en dan.....Bingo op de ijsbaan!

Na het gebruikelijke drentse kwartiertje begon de Jaarvergadering 2017. Voorzitter Mark de Boer heet iedereen welkom. De opkomst is wat kleiner dan andere jaren maar hij hoopt dat het er niet minder gezellig om zal worden.


De agenda  wordt punt voor punt afgewerkt en er is weinig commentaar vanuit de vergadering. De penningmeester heeft haar werk goed gedaan, aldus de kascommissie en wordt decharge verleent. Binnen het bestuur is een vacature ontstaan, doordat Willem baas te kennen heeft gegeven te stoppen met het bestuurswerk, welke tijdens deze vergadering helaas nog niet wordt opgevuld. Dus als er nog iemand in de schoolkring is die wel wil deelnemen in het besturen van de ijsbaan kan zich aanmelden. Bij het bespreken van de plannen komen natuurlijk de al jaren scheefstaande lantaarnpalen weer ter sprake! En door het plaatsen van een grotere waterafvoer en het anders managen van het volpompen van de baan hoopt het bestuur dat ook de wateroverlast voor de aanwonenden een stuk minder zal worden of misschien wel is opgelost.

Daarna was het alweer tijd voor de 6 rondjes bingo, om de door sponsoren beschikbaar gestelde prijzen. Er werd weer fanatiek gekrast en de gelukkigen die het eerst de kaart vol hadden gingen met leuke prijzen naar huis. En daarna.....................bleef het nog lang onrustig en gezellig in het "ieshokkie".

  6-11-2016
 Alie

pagina terug