Nieuws

Jaarvergadering SVZ

Vrijdag 1 oktober was de jaarvergadering van SVZ. Jacob Noord heette iedereen welkom en opende de vergadering. De opkomst kon beter maar was beter dan die van vorig jaar. Het verslag van vorig jaar werd goedgekeurd onder dankzegging van de secretaris. Ook de wijzigingen in het huishoudelijk regeement werden goedgekeurd. Het huishoudelijk reglement zal binnenkort op de website verschijnen. Vervolgens werden de jaarverslagen van de afdelingen en commisises behandeld. Hier waar weinig op- of aanmerkingen op. Na de afdelingen en commissies kwam het MFA aan bod. Jacob gaf aan dat het MFA in de schetsfase is. Bij het bespreken van de schetsen met de architect lijkt het erop dat het nieuwe MFA nog niet alle functies kan herbergen en dat er meer vierkante meters bij moeten dan begroot. Hoe dit zal worden opgelost is onduidelijk. Verder zal er worden gesproken over de exploitatie van het MFA. Na het MFA komen de financiën aan de orde. Deze zijn prima voor elkaar en er wordt dan ook decharge verleend. Tijdens deze vergadering werd er afscheid genomen van de kantinecommissie. Lammie de Haan, Dina Geerts en Jackie van Dalfsen worden bedankt voor hun jaren lange inzet. Ook Gea Fledderus werd bedankt voor haar inzet. Zij stopt als voorzitter van de afdeling Beweging. Na vele jaren van trouwe dienst werd ook Piet de Lange bedankt. Hij was voorzitter van het senioren voetbal maar vervulde daarvoor diverse bestuurlijke functies. Verwelkomt werden Jeanet Tjassens en Erik Heling. Jeanet volgt Gea op. Erik wordt voorzitter van de afdeling voetbal. Het junioren voetbal en senioren voetbal is met ingang van dit seizoen samengevoegd. Na een lange vergadering sloot Jacob de vergadering en kon er worden nagepraat.

 19-10-2010
 Migchiel

pagina terug