Nieuws

SVZ leden contributie verhoging en afschaffing acceptgirokaart

Hierbij willen we u informeren dat op de algemene leden vergadering d.d. 23 september jl. is besloten dat we een indexatie van 1,5% zullen toepassen op de verenigingscontributie voor seizoen 2016/2017. 
Directe aanleiding voor deze indexatie zijn de stijgende kosten die wij in rekening gebracht krijgen. 

De contributiebedragen voor de sporters veranderen door de indexatie  per 1 oktober 2016 in

Senioren  € 36,25 per kwartaal
Junioren € 23,40 per kwartaal
De contributie voor donateurs en abonnees van het 
Zeijer kraantie blijft gelijk: 
€ 13,00  respectievelijk € 18,00
Voor het volgende seizoen verwachten we een verdere verhoging van alle contributies.
Voor donateurs en abonnees van het Zeijer kraantie  die nog per acceptgiro betalen, zal dit het laatste seizoen zijn dat dit mogelijk is. 
De kosten per gebruikte acceptgiro zijn voor ons ondertussen ruim € 0,50, exclusief eventuele portokosten. 
Bovendien verdwijnt de acceptgiro per 01-01-2019 sowieso. 

Bij de laatste acceptgiro zal ik u een machtigingsformulier doen toe komen voor een doorlopende incasso. Het zou ons zeer helpen als u die ondertekend terugstuurt. 

Henk Klijn Hesselink
SVZ Ledenadministratie
E-mail: henkkh@gmail.com

 11-10-2016
 Sylvia Brouwer

pagina terug