Nieuws

SVZ leden contributie incasso - SEPA Prenotificatie

Conform de SEPA vereisten, worden alle donateurs, leden en ouders van leden van SVZ die een incassomachtiging aan SVZ gegeven hebben, bij deze geïnformeerd dat de volgende bedragen van hun rekening zullen worden geïncasseerd op 30 oktober 2016:
De jaarcontributie voor donateurs seizoen 2016/ 2017 (€ 13) 
De jaarcontributie seizoen 2016/ 2017  voor het Zeijer Kraantie (€ 18,)

De kwartaalcontributie oct. – dec. 2016 (Senioren € 36,25 Junioren € 23,40 )
Bij de incassering van elk van deze bedragen worden de incassant identiteit van SVZ (NL62ZZZ400460790000) en uw machtigingskenmerk vermeld. Uw machtigingskenmerk is gelijk aan uw SVZ lidnummer.

Als u vragen hebt, kunt u contact met mij opnemen per e-mail.
Henk Klijn Hesselink
SVZ Ledenadministratie
E-mail: henkkh@gmail.com
 10-10-2016
 Sylvia Brouwer

pagina terug