Nieuws

Jaarvergadering SVZ

Afgelopen vrijdag vond in het MFA de jaarvergadering plaats van SVZ. De opkomst was vergelijkbaar met andere jaren. Ongeveer 15 personen.

Wat er precies besproken is kunt u natuurlijk straks teruglezen in de notulen.
In ieder geval werden Roger en Jacob bedankt voor hun inzet. Hun functies; het bijhouden van
de ledenadministratie en het voorzitterschap van SVZ, wordt na instemming van de vergadering respectievelijk overgenomen door Henk Klijn Hesselink en Jans Takens. De dames Karin Kleiker
en Rianne Nijboer hebben zich gemeld voor de vacante functie voor het onderdeel bewegen.
Dit werd uiteraard ook door de vergadering goedgekeurd.

Tijdens de rondvraag maakte Pieter Landman de vrijwilliger van het jaar bekend. Dit is ook
Jacob Noord geworden. De commissie komt hiervoor nog een keer bij hem langs.

 28-09-2016
 Ella

pagina terug