Nieuws

Uitnodiging ledenvergadering SVZ

Beste leden en ouders van leden, 

Hiermee nodigen wij u uit om op vrijdag 23 september 2016 de algemene ledenvergadering van S.V.Z. bij te wonen. Deze vergadering wordt gehouden in “De Zeijer Hoogte”. Ubbenaseweg 7 te Zeijen, aanvang 20.00 uur.
Bijgaand (klik op MEER) treft u de agenda van deze vergadering aan. De agenda en bijlagen zullen op de website en in het Zeijerkraantie gepubliceerd worden. De notulen van 25-09-2015 alsmede de jaarverslagen van volleybal en voetbal worden gepubliceerd op de SVZ website. 

Net als voorgaande jaren nodigen wij ook de ouders van de jeugdleden uit om de vergadering bij te wonen en mee te praten over het gevoerde en te voeren beleid.
Graag tot ziens op vrijdag 23 september in de “De Zeijer Hoogte”.

Namens het bestuur van S.V.Z,

Jacob Noord (voorzitter)

 

AGENDA 

 1. Opening
 2. Notulen ledenvergadering d.d. 25 september 2015
 3. Ingekomen stukken en mededelingen
 4. Jaarverslag en de toekomst van:
  a) afdeling bewegen
  b) afdeling volleybal
  c) afdeling voetbal
 5. Financieel verslag 2015/2016
 6. Verslag en benoeming van de kascommissie
  (Bert Pathuis (aftredend), Martijn Oosterheert en Jos Jaarsma)
 7. Vaststelling begroting 2016/2017
 8. Verplaatsing hoofdveld
 9. Bestuurssamenstelling (zie bijlage)
 10. Rondvraag
 11. Sluiting

 

 20-09-2016

pagina terug