Nieuws

Samen staan we sterk!

De samenwerking tussen enerzijds ‘Glas van Aa tot Hunze’ en Donderen,Altena, Langelo, Lieveren en Zeijen (DALLZ) was al een feit.
En vanaf 31 augustus j.l. werkt deze groep initiatiefnemers in voornoemde dorpen samen binnen het grotere geheel van de Coöperatie Breedband Noordenveld-Zuid West.
Dit hele gebied, omvattende zo’n 4.000 aansluitingen, draagt sindsdien de naam “Coöperatie Glasvezel Noord”. Als daarbij een aantal kleinere initiatieven kan worden gevoegd dat nog aan het begin van het traject staat, zou het uiteindelijk om bijna 7.000 aansluitingen in het noorden van onze provincie kunnen gaan. Dit aantal is uitgezonderd een deel van Oostermoer waar glasvezel al bijna in werking is en de omgeving Roderwolde-Leek, waar men reeds met de aanleg is begonnen.
Juist deze nauwe samenwerking in het noorden van Drenthe zal erin resulteren, dat het glasvezelnetwerk in deze regio niet één, maar wel drie stappen dichterbij is gekomen.
De lening voor aanleg van het glasvezelnetwerk is inmiddels door de provincie Drenthe verstrekt aan ‘Glasvezel Noord’ tegen een marktconforme rente.
Verder heeft de gemeente Noordenveld, anticiperend op het definitief doorgaan van glasvezelnetwerk, gelden vrijgemaakt om eventuele knelpunten in de aanleg te kunnen bekostigen. Hulde! En de gemeenten Assen en Tynaarlo... zij doen (nog?) niets.
Als zelfstandig opererende groep vrijwilligers in Zeijen zijn wij dus opgegaan in het grote geheel van ‘Glasvezel Noord’.
Er zullen binnenkort i.v.m. de definitieve aanmelding als abonnee bij ‘Glasvezel Noord’ enkele belang-rijke dingen gebeuren.
Vanaf begin oktober ontvangt iedereen in het DALLZ-gebied, dus ook alle inwoners in de Schoolkring Zeijen, een uitgebreid informatiepakket in de brievenbus over het glasvezelnetwerk.
Daarin o.m. voorlichting van de providers, de tarieven, de voorwaarden en alle keuzemogelijkheden en verder wordt er aangegeven op welke manier u zich definitief als abonnee kunt aanmelden.
Binnenkort melden wij u méér hierover en ook over de fantastische cadeau’s, die zullen worden verloot onder alle definitieve aanmeldingen als abonnee.

Voor wie alsnog informatie wenst over nut en mogelijkheden van glasvezel wordt er een laatste voorlichtingsavond gehouden.
In de Schoolkring Zeijen gebeurt dit op woensdag 2 november a.s. Nadere gegevens hierover volgen.
U hoort binnenkort dus méér van ons.

 19-09-2016
 Jan van Oudheusden / Erna

pagina terug