Nieuws

Goed bericht over de glasvezel

Voor iedereen die denkt dat “wij-van-het-glas-vezel” stil hebben gezeten heb ik een goed bericht. De afgelopen weken is het heel hard gegaan. We waren in onderhandeling met de club ten oosten van ons (‘Van A tot Hunze’) die het gebied van Loon tot Schipborg bestrijken.

Zij sloten zich in de vakantie echter onverwacht aan bij ‘Noorderveld-Zuidwest’. Ook een aantal andere initiatieven waar we uitgebreid contact mee hebben gehad (Bunne, Donderen, Lieveren en Langelo) wilden zich eigenlijk wel bij ‘Noorderveld-Zuid-west’ aansluiten.

Er was alleen een aantal dingen onduidelijk.

Men vroeg zich af of er na een samensmelting genoeg overbleef van wat er aan de achterban beloofd is. Zij hadden, net als wij, aangegeven dat het netwerk ons eigendom zou zijn en blijven.

Ook de zeggenschap over “ons“ eigen netwerk wilden ze behouden. Verder moest aanleg vooral snel kunnen gaan. Het moest niet eindeloos lang gaan duren door overleg en vergaderingen voor er begonnen zou kunnen worden met de aanleg van het netwerk.

Deze punten werden door mevrouw Hut, directeur van ‘Noordenveld-Zuidwest’ allemaal aangemerkt als “Dat willen wij ook” en dus was er voor die clubs geen enkele reden meer om niet mee te gaan doen.

De uitbreiding van het netwerk in deze regio zag er toen uit als een koekje met een gat. Het hele gebied rondom de Schoolkring Zeijen werd van de ene op de andere dag ‘Noordenveld-Zuidwest’ en Zeijen was het “gat” in het koekje.

Wij van de Schoolkring Zeijen hadden nog één wens: een landelijk bekend staande, grote provider.

Hoewel vóór onze marktconsultatie met succes was afgesloten al duidelijk was geworden dat het moeilijk zou worden om juist dát te realiseren, hebben we het tóch geprobeerd. Helaas zijn alle initiatieven op zich te klein gebleken om een landelijke provider te verleiden om mee te doen.

Misschien dat het in de toekomst gemakkelijker wordt naarmate het netwerk groter groeit en er meer abonnees zich aansluiten, maar op dit moment is dat de enige belofte aan u die we helaas niet waar kunnen maken. De ‘grote jongens’ willen gewoon niet!

Toch hebben we besloten om ons óók aan te sluiten bij ‘Noorderveld-Zuidwest’ vanwege de schaalgrootte en omdat de kans aanzienlijk vergroot is dat er nu snel begonnen kan worden met de aanleg.

Het gaat nu immers ineens om een veel groter netwerk en het is daardoor goedkoper om aan te leggen dan wanneer we proberen alles op eigen houtje te doen.

Op 31 augustus 2016 zal tijdens een bijeenkomst de naam van onze coöperatie gewijzigd worden in een naam die meer de lading dekt. U hoort daarna meer van ons.

In september gaan we u vragen om daadwerkelijk lid te worden van de coöperatie en een abonnement af te sluiten bij één van de twee providers.

Als iedereen die een intentieverklaring had ingevuld nu ook daadwerkelijk een abonnement afsluit, kan begin volgend jaar begonnen worden met de aanleg.

 18-08-2016
 Jan van Oudheusden, Ella

pagina terug