Nieuws

Oproep aan alle oud-leden van de Vrouwen van Nu afd. Zeijen

Jullie hebben natuurlijk allemaal allang gedacht: Wanneer komt nu dan die jaarlijkse fietstocht. We hebben besloten om deze te laten plaatsvinden op donderdag 25 augustus a.s.       

We hopen dan ook dat jullie je allemaal weer zullen opgeven zodat we weer met een leuk gezelschap zullen gaan fietsen. Ook de vrouwen die al langer geen lid meer waren, mogen zich gerust weer opgeven. Opgave graag voor 20 augustus a.s. bij Lineke Nijborg(0592-291301) of Trijntje ten Brink(0592-291455/0637473953). Geef tevens even door of je een huurfiets wilt en of je een auto ter beschikking hebt waar evt. ook nog een extra fiets bij op kan. Evt. bijzonderheden ook graag aangeven.

 
  2-08-2016
 Lineke en Trijntje, Ella

pagina terug