Nieuws

“De Zeijer Compagnie” in zwaar weer; optredens afgezegd

Maandagavond 4 oktober heeft het mannenkoor De Zeijer Compagnie in een extra ledenvergadering gesproken over de toekomst van het koor. Dit was noodzakelijk omdat na het plotselinge vertrek van de nog maar kort in dienst zijnde dirigent het bestuur van het koor had aangegeven te zullen aftreden.
Naar de mening van het bestuur was het koor gedurende het afgelopen zangseizoen niet meer voor honderd procent bereid om geconcentreerd en hard te werken tijdens de repetities. Zowel tijdens de laatste maanden van de vorige dirigent als tijdens de periode met de nieuwe man leidde dit tot verlies aan kwaliteit en tot een negatieve sfeer binnen het koor.
Het bestuur heeft er geen vertrouwen in dat het voltallige koor onder een nieuw aan te zoeken dirigent ineens wel bereid zou zijn om er echt voor te gaan. Daardoor kunnen de door de vereniging vastgestelde uitgangspunten voor het zingen – plezier en kwaliteit – niet worden gewaarborgd. Gezien één en ander besloot het bestuur af te treden.
Tijdens de algemene ledenvergadering werd een interim-bestuur gevormd dat binnen twee maanden een plan opstelt om als koor verder te kunnen. Voorzitter ervan is Jan Hennekam, woonachtig te Zeijen. Bij voldoende steun voor het op te stellen plan kan het al zeventien jaar bestaande zangkoor hopelijk verder en wordt een nieuwe dirigent aangezocht. De komende maanden zal de dirigent van het zangkoor te Vries invallen om de Zeijercompagniesters toch op de maandagavond te laten zingen. Want vrijwel allen willen hoe dan ook blijven zingen.

  8-10-2010
 Erna

pagina terug