Nieuws

Glasvezel Zeijen staat op 74 % aanmelding!

Ook al geeft de meter op de website iets geheel anders aan: de aanmelding voor glas- vezel binnen de Schoolkring Zeijen staat op nu 74 %.
glasvezel.zeijen.nu. Een hardnekkige storing heeft ervoor gezorgd, dat de meest recente aanmeldingen niet automatisch werden verwerkt en de teller enkele weken achtereen bleef hangen op 70 %. Maar we naderen steeds dichter ons streefgetal van 75 % !

De komende dagen ook zal blijken of een tweetal grote aanbieders t.w. KPN en Ziggo plannen hebben om binnen afzienbare tijd zelf een digitaal netwerk aan te leggen in de gehele schoolkring.
De termijn waarbinnen zij formeel hun belangstelling hiervoor kunnen tonen, loopt deze week af. Hebben beide aanbieders geen plannen, dan zijn we een belangrijke stap verder: we kunnen dan bij de provin- cie Drenthe officieel een lening aanvragen om zelf en in eigen beheer een glasvezelnetwerk aan te leggen in de schoolkring.
Ondertussen is er overleg geweest met diverse dorpen in deze regio waar men dezelfde plannen heeft en deze gesprekken zullen er wel- licht toe leiden, dat er samenwerking wordt gezocht. Hoe groter het gebied en hoe meer mensen er aansluiting wensen op glasvezel, des te gemakkelijker is alles van de grond te krijgen. Eendracht maakt macht...!
Dit zal ook de definitieve aanleg bespoedigen, want aannemers zul- len eerder geneigd zijn in te schrijven op een project met meer dan 1.000 aansluitingen dan met ‘slechts’ 350 aansluitingen.
Wanneer de financiering ook rond is zijn we een heel stuk verder en zal dus de fase van aanbesteding van de aanleg volgen.
We hopen beide stappen deze zomer te kunnen zetten en -als alles verder naar wens verloopt- in het laatste deel van dit kalenderjaar 2016 met de werkelijke aanleg van start te gaan.

Behoort u tot de kleine groep inwoners van de schoolkring die zich nog niet heeft aangemeld? Dat kàn nog steeds!
Kijk voor informatie op onze site glasvezel.zeijen.nu, die naar wij hopen binnenkort weer goed functioneert...

 10-07-2016
 Jan van Oudheusden, Henk

pagina terug