Nieuws

De vlag kan uit, 1 mijlpaal is bereikt!

Hoera, de eerste mijlpaal is bereikt!

We hebben 70% van de mogelijke aansluitingen bereid gevonden de intentie uit te spreken dat men graag gebruik wil maken van het snelle glasvezelnet.

Nu kunnen we verder! Stap 2 is nu de marktconsulentie. Wilt u weten wat dat behelst? Klik dan op MEER.


70% van de bewoners/bedrijven in de Schoolkring Zeijen en ook nog een stukje daarbuiten, heeft aangegegeven de intentie te hebben om een aansluiting te nemen als een glasvezelnetwerk wordt gerealiseerd.(http://glasvezel.zeijen.nu/).

Dit percentage is dusdanig hoog dat het platform ' Verbinddrenthe' ngegeven heeft dat we verder kunnen gaan voor een zogenaamde marktconsultatie.

Op basis van de geldende staatssteunrichtsnoeren van de Europese Commissie is het uitvoeren van een marktconsultatie vereist om staatssteun te kunnen toepassen ten behoeve van breedband. Bij de marktconsultatie wordt aan de bestaande aanbieders van breedbandinfrastructuur gevraagd wat de kwaliteit en dekking van de huidige infrastructuur is en wat de concrete plannen zijn binnen de komende drie jaar voor uitbreiding en/of verbetering.

Als geen van de breedbandaanbieders voor 5 juli te kennen geeft, binnen drie jaar concrete plannen te hebben, dan kan Glasvezel Schoolkring Zeijen weer verder gaan met het concretiseren van een glasvezelnetwerk.

De betreffende marktconsultatie is gepubliceerd op:
https://verbinddrenthe.nl/nieuws/marktconsultatie-nga-breedbandnetwerk-zeijen-eo

Ondanks dat we op dit moment voldoende intentieverklaringen hebben om verder te kunnen, zou het geweldig zijn als we met elkaar achter een glasvezelnetwerk staan en diegenen die zich nog niet aangemeld hebben, dit als nog doen.

We willen iedereen bedanken voor alle steun tot nu toe en hopen dat jullie dit in het vervolgtraject ook willen doen.
Alleen dan kunnen we met elkaar een glasvezelnetwerk realiseren.

Werkgroep Glasvezel Schoolkring Zeijen

  2-06-2016
 Werkgroep Glasvezel Schoolkring Zeijen

pagina terug