Nieuws

Incasso bijdrage 2016 vrienden Zeijen.nu

Conform de SEPA vereisten, worden alle vrienden die een incassomachtiging aan Zeijen.nu gegeven hebben, bij deze geïnformeerd dat de bijdrage voor 2016 rond 1 juni van hun rekening wordt geïncasseerd.

Bij de incassering van dit bedrag wordt de incassant identiteit van Zeijen.nu vermeld.
(NL24 RABO 0143 1743 39)

 

 27-05-2016
 Ella

pagina terug