Nieuws

“Vrouwen van Nu al 85 jaar een kloppend hart”

En dat dat hart al 85 jaar klopt dat gaan maar liefst 1200 Vrouwen van Nu

op vrijdagavond 27 mei vanaf 18 uur vieren in de Bonte Wever in Assen. Vieren dat Vrouwen van Nu Drenthe 85 jaar geleden werd opgericht in het Wapen van Drenthe in Assen. Op 6 mei 1931 begon de Drentse Vrouwen van Nu geschiedenis met 377 leden en is in die 85 jaar gegroeid tot ruim 6000 leden, verdeeld over 81 afdelingen in de provincie Drenthe. Het Drentse Vrouwen van Nu hart klopt nog steeds en dat is reden voor een groot feest. Natuurlijk wordt er even stil gestaan bij wat er in die afgelopen 85 jaar wel niet allemaal "in het stro" is gezet door al die afdelingen en hun leden. Denk maar eens aan de invoering van de glasbak, de oplichtende huisnummers, de aanrij tijden van de ambulances op het platteland, de acties voor oa vluchtelingen en voedselbanken en de betrokkenheid bij de leefbaarheid in de dorpen en steden.  In de loop van die 85 jaren is de samenleving en het rollenpatroon veranderd. Ook Vrouwen van Nu levert nog steeds haar bijdrage aan deze veranderingen.  Vrouwen van Nu is nog steeds ondernemend, optimistisch, inspirerend en diep geworteld in de Drentse samenleving. Vrouwen van Nu gelooft in de kracht van onderop en heeft de female toutch. Die eigenschap wordt benut bij het maken van keuzes in de onderwerpen en thema's die worden aangepakt. Er worden cursussen en workshops aangeboden die de kracht en invloed vergroten. Vrouwen hebben zorg en oog voor elkaar in de directe omgeving tot ver over de landsgrenzen heen. De vrouwen van het eerst uur wilden in 1931 weten wat er gaande was in de wereld, waren nieuwsgierig en leergierig. Dat is in al die voorbije 85 jaren niet veranderd. Ook niet veranderd is dat Vrouwen van Nu Drenthe nog steeds dat kloppend hart is in de Drentse samenleving. Reden genoeg voor een groots jubileumfeest op de 27ste mei 2016.

voor informatie:
Voorzitter Provinciaal Bestuur Drenthe 
Janny Roggen 
Volmachten 56
9481 HP Vries
0592 - 559323 / 06-20307033       
 
 22-05-2016

pagina terug