Nieuws

Zomer werkplan Zeijerwiek

Het zaagseizoen is al even voorbij, maar dat betekent niet dat de Werkgroep Zeijerwiek in reces gaat. Ook in het voorjaar en de zomer wordt er veel gedaan! Dit bestaat deels uit jaarlijks terugkerende werkzaamheden zoals het maaien langs de wandelpaden en het onderhoud aan het ijsbaan-gebouwtje en het materiaal. Maar ook uit een aantal wat grotere projecten. Dit jaar hebben we een flink aantal projecten in de planning staan. Deze staan beschreven in het Omgevingsplan 4 fase II. De grootste projecten worden hieronder toegelicht.

Nadat vorig jaar de brug over de Zeijerwiek is gerestaureerd willen we dit jaar de brug over de Masloot in het Kerkpad restaureren en ook de brug in het nieuwe gedeelte van het Veldakkersveen.

Ook het pomphuisje zal worden gerestaureerd. Dat is een flinke klus. Het pomphuisje moet goed worden geïsoleerd zodat het ook in koude winters niet kan vriezen in het huisje. Aan de andere kant moet er wel ergens een kleine opening blijven voor de salamanders die het huisje graag als overwinterplaats gebruiken.

Hier en daar willen we een aantal houtwallen herstellen opdat ze weer goed passen in het Drentse coulissenlandschap.

Met name langs de Zeijerwiek zijn de paden in de loop der jaren flink uitgesleten en bij langdurig nat weer moeilijk begaanbaar. Verbeteren van deze paden is ook een project. 

Als experiment zijn er op een aantal plekken zichtplekken gecreëerd. De bedoeling is dat deze plekken zo lang mogelijk zonder onderhoud open blijven. De resultaten van dit experiment worden geëvalueerd en zonodig wordt de werkwijze aangepast en verder toegepast voor andere zichtplekken. 

Voor de communicatie over de doelstellingen en resultaten van de Werkgroep Zeijerwiek maken we gebruik van een film. Deze is alweer van enige tijd geleden en zal dit jaar worden geactualiseerd. 

Twee jaar geleden is de dorpsboomgaard aangelegd. Dit jaar willen we de grond van de boomgaard verder verschralen en zo mogelijk omtoveren tot een bloemenweide. 

Tenslotte hebben we ook nog een aantal projecten die samen met de Boermarke worden gerealiseerd. 

Kortom, ook deze zomer vervelen wij ons als werkgroep niet! We hopen met deze projecten de omgeving van Zeijen nog weer een beetje mooier en toegankelijker te maken.

 16-05-2016
 Henk Boxma / Erna

pagina terug