Nieuws

De Hartstichting bedankt collectanten en inwoners van de schoolkring Zeijen

De jaarlijkse collecte voor de Hartstichting in de schoolkring Zeijen heeft dit jaar 742 euro opgebracht. Een mooi resultaat; vorig jaar werd 641 euro ingezameld. De Hartstichting bedankt haar vrijwilligers, collectanten en alle gevers in de schoolkring Zeijen van harte voor hun steun aan de Hartstichting!

Jaarlijks haalt de Hartstichting in heel ons land ruim 3 miljoen euro op en de stiching kan daarmee een hoop goede dingen doen.
Heeft u de collectant gemist?

De Hartstichting heeft uw financiële steun hard nodig. Want de Hartstichting is volledig afhankelijk van giften uit de samenleving. Heeft u de collectant gemist? Dan kunt u uw gift doneren via internet: https://www.hartstichting.nl/doe-mee/doneren

 30-04-2016
 At de Groot, Ella

pagina terug