Nieuws

Jaarvergadering BVZ

Afgelopen donderdag vond in Café Hingstman de jaarlijkse ledenvergadering plaats van de BVZ.

Aan de orde kwamen o.a.: Stichting Glasvezel Schoolkring Zeijen, verplaatsing hoofdveld / nieuwe woningbouw, stortplaats Ubbena, verkeerscommissie, Hemmeldag en subsidie jeugdsoos Trias. Uiteraard kan iedereen straks het fijne hierover lezen in de notulen.

Roger Parkins was aftredend bestuurslid en voor hem in de plaats komt Migchiel de Vlas. De functie van voorzitter zal worden overgenomen door Gerben van Dam en de voorzittershamer werd dan ook tijdens de vergadering officieel aan hem overgedragen.

Na de pauze werd door de heer Henk Nijkeuter van het Drents Archief een interessante presentatie vgegevens over Drentse sagen, legenden en volskverhalen. Na afloop werd hem dan ook nog als dank een attentie overhandigd.

  3-04-2016
 Ella

pagina terug