Nieuws

Digitale Mantelzorg door Dorpsgenoten?

De ontwikkelingen op het gebied van automatisering en digitalisering vinden in onze samenleving in hoog tempo plaats en dat tempo zal naar verwachting in de komende jaren alleen maar toenemen. Dit brengt voor- en nadelen met zich mee.
Op één van de negatieve effecten willen wij hier de aandacht vestigen. Bij alles wat ons aan prachtige apparatuur wordt gepresenteerd wordt vaak vergeten dat er een toenemende groep burgers is die daar niet mee kan omgaan of in ieder geval daar moeite mee heeft. Dat kan gevolgen hebben voor hun maatschappelijk functioneren. Zo is er een groep, met name binnen de oudere generaties, die niet heeft geleerd met een computer te werken, die nog wel 'vol' in de samenleving staat maar toch de ontwikkelingen niet kan 'bijsloffen' , terwijl allerlei bedrijven en (overheids)instanties, ons ertoe dwingen om 'digitaal te gaan'.
Wat valt hier aan te doen? Natuurlijk is er de helpdesk van de provider. De ervaring daarmee is wel dat een bepaalde basiskennis door de jonge medewerkers die je te woord staan wordt verondersteld, hetgeen een oplossing van je probleem niet bevordert. En voor technische problemen komen ze echt niet langs. Er zijn bedrijfjes die bij computerproblemen hulp kunnen bieden. Bij technische mankementen moet je er met je computer 'onder de arm' naar toe. Dat is lang niet iedereen 'gegeven'. Thuishulp (ook voor softwareproblemen) kan natuurlijk ook, maar als je zo nu en dan even hulp nodig hebt, loopt dat aardig in de papieren. Bovendien, de groep mensen waar wij het over hebben, is in hun afhankelijkheid van de expert een gemakkelijke prooi voor kostbaar advies m.b.t. bijvoorbeeld aanschaf van apparatuur en programmatuur.
Er zijn ook landelijke organisaties die hulp aanbieden, bijvoorbeeld Seniorweb en Student aan Huis. Bij beide organisaties moet je een abonnement afsluiten. Seniorweb heeft een online helpdesk, maar je kan er ook telefonisch je vragen stellen. Hulp thuis is ook mogelijk, zo meldt de website, maar de condities waaronder worden niet vermeld. Bij Student aan Huis worden voorfiets- en uitvoeringskosten berekend. Hoe langer de student nodig heeft, des te hoger de kosten.
Sommige mensen hebben het geluk geen beroep op externe deskundigheid te hoeven doen omdat ze kinderen of kennissen in de buurt hebben die kunnen helpen, maar dat is (lang) niet voor iedereen van toepassing.
Ondertussen is deelname aan het digitaal verkeer niet zonder gevaar. Er zijn tal van malafide "verkeersovertreders" die je, voor je het in de gaten hebt, een (flink) geldbedrag hebben afgetroggeld.
Wij denken dat er in (de schoolkring) Zeijen een groep mensen is die er bij gebaat is, om bij problemen m.b.t. de computer en het gebruik daarvan, hulp te kunnen krijgen vanuit een team van deskundigen uit ons dorp zelf. Immers, op meerdere gebieden heeft ons dorp zich bewezen zelf zaken te kunnen regelen. Denk aan: landschapsonderhoud, informatie en communicatie, AED-hulp, zorgverlening, duurzame energie, glasvezelbekabeling.
Wij willen graag het experiment aan om ook de hulp bij computergebruik lokaal vorm te geven. Daarvoor hebben we op de eerste plaats een aantal inwoners nodig, hobbymatig of professioneel deskundig op computergebied, die in hun vrije tijd, tegen een (fiscaal onbelaste) vrijwilligersvergoeding, bereid zijn medebewoners te helpen en te adviseren.
Bij deze nodigen wij onze plaatsgenoten die deze rol kunnen en willen vervullen uit zich bij één van de onderstaande initiatiefnemers te melden. We hopen dat voldoende kandidaten aan deze oproep gehoor geven. Vervolgens kunnen we dan de lokale ondersteuning bij computerproblemen, op een vertrouwde en betaalbare wijze, inhoudelijk en organisatorisch vorm gaan geven. Wij noemen dat digitale mantelzorg.

De initiatiefnemers,
Hans van Os (t. 291430/osborg@hetnet)
Harm Nijboer (t. 291325/hnijboer@zonnet.nl)
Jantienus Ruinemans (t. 291538/jtruinemans@gmail.com)

 

 10-03-2016
 Hans van Os / Erna

pagina terug