Nieuws

Uitvoering werkplan 2015-2016 werkgroep Zeijerwiek (vervolg)

In het vorige stukje zijn de werkzaamheden bij en rond de verschillende veentjes beschreven. Nadat de werkgroep daar klaar was is gewerkt bij een aantal houtwallen.

Aan de Broekenweg
Vanaf de Zuiderstraat de Broekenweg (zandweg) inlopend ziet de wandelaar van de Veentjesroute aan de linkerhand een oude eiken-wal. Deze wal is in 2004 op verzoek van Staatsbosbeheer voor de eerste keer door de werkgroep Zeijerwiek in het zicht gebracht. Ondertussen was de wal al weer bijna overwoekerd door els en wilg en om die reden vroeg Staatsbosbeheer de werkgroep om de eiken weer helemaal vrij te stellen. Dat is de afgelopen weken gebeurd (zie foto's) en daarmee zijn ook een groot aantal zogenaamde elzenstoelen geknot (ook op foto) wat weer belangrijk is voor de biodiversiteit in dit bosje. De vrijgestelde eiken zijn al behoorlijk oud en op de kaarten van voor 1900 is te zien dat zij vermoedelijk deel uitmaakten van een zogenaamde beekdal-begeleidend hakhoutbos.

Op de plek waar de Veentjesroute van de Broekenweg afbuigt en over een biels de Zeijer strubben inloopt is de ook in 2004 gemaakt zichtplek op de Broekenloop en het beekdal weer open gemaakt (zie foto). De werkgroepleden werden hier haast lyrisch van en beschreven de zichtplek als "een rustieke, landschappelijk en esthetisch verantwoorde zeer fraaie zichtplek". Laten we hopen dat de wandelaar dit ook zo zal ervaren.


Houtsingel aan de Oude Norgerweg

Deze houtwal bestaat uit aangeplante stroken bos en sleedoorn tijdens de ruilverkaveling Vries uit de zeventiger jaren. Hier maakt de werkgroep op verzoek van Staatsbosbeheer (de eigenaar) de wal links van het pad (gekeken vanaf de Oude Norgerweg) vrij van jonge opslag (zie foto's). Het wandelpad wordt hierdoor beter begaanbaar en de bomen komen meer in het licht te staan. Toen dit klaar was heeft Staatsbosbeheer de mooie levensvatbare bomen gemerkt en die zijn blijven staan.; een aantal andere bomen is geveld zodat een laanachtige structuur ontstaat met mooie grotere bomen. Door de mooie bomen vrij te zetten ontstaat een laan-achtige singel. Deze bomen worden nog wel door Staatsbosbeheer "op-gekroont" (onderste zijtakken er af halen).De goed zichtbare 'overstaanders' kunnen zich in het licht verder ontwikkelen. Het gedeelte rechts van het wandelpaadje pakt de werkgroep in een later seizoen aan.

 22-02-2016
 At de Groot, Henk

pagina terug