Nieuws

Nationale voorleesdagen

De nationale voorleesdagen zijn natuurlijk ook gestart op obs De Zeijer Hoogte.
De peuters van de Peuterneus en de kinderen van de groepen 1 t/m 4 hebben genoten van het voorlezen door juf Arnica. In We hebben er een geitje bij! is op de kinderboerderij een nieuwe bewoner geboren. Voor Mik het babygeitje heeft gevonden, gaat hij langs alle andere kinderboerderijdieren, die elk op hun eigen manier uiting geven aan hun blijdschap over de geboorte van het nieuwe geitje. In het verhaal was een klein geitje geboren op de kinderboerderij en werd dus de hele school getracteerd op beschuit met muisjes. En de kinderen werden getrakteerd op een mooie beker, met boerderijdieren erop.
 
Daarna werd officieel de schoolbieb in gebruik genomen.
Het bord in de hal werd officieel onthuld door de jongste en de oudste leerling van de school.
 30-01-2016
 Lyanne

pagina terug