Nieuws

SVZ LEDEN CONTRIBUTIE INCASSO - SEPA Prenotificatie

Conform de SEPA vereisten, worden alle  leden en ouders van jeugdleden  van SVZ die een incassomachtiging aan SVZ gegeven hebben,  bij deze geïnformeerd dat de volgende bedragen van hun rekening zullen worden geïncasseerd:

De halfjaar contributie januari-juni 2016 (Senioren € 71,50 Junioren € 46,-) wordt op 1 februari 2016 geïncasseerd;

De kwartaal contributie januari – maart 2016  (Senioren   € 35,75 en Junioren € 23,- ) wordt op 2 februari 2016 geïncasseerd;

Bij de incassering van elk van deze bedragen worden de  incassant identiteit  van SVZ (NL62ZZZ400460790000)  en  uw machtigingskenmerk vermeld. Uw machtigingskenmerk is gelijk aan uw SVZ lidnummer.

Als u vragen hebt, kunt u contact met mij opnemen per e-mail.

Roger Parkins

SVZ Ledenadministratie

E-mail: r.parkins@home.nl

 19-01-2016
 Hillie/Lyanne

pagina terug