Nieuws

Inbraak keet vrijwilligers Zeijerwiek

Afgelopen zondagavond- of nacht 19 september hebben onverlaten de schaftkeet van de Zeijerwiek op twee plaatsen open gebroken. Materialen zijn in de wiek gegooid en aanwezige dranken zijn meegenomen.
Een oplettende wandelaar deed de ontdekking de dag daaropvolgend.

Wie heeft zondagavond of -nacht iets waargenomen rond of nabij de Zeijerwiek via de ingang Zeijen of Zeijerveld. Graag doorgeven op e-mailadres stichting@zeijerwiek.nl

Er is inmiddels aangifte gedaan bij de politie.

Bestuur Stichting Zeijerwiek e.o.
 20-09-2010
 Miranda

pagina terug